Helsefagarbeideren 2 - 2022

Helsefagarbeideren 2-2022 17 planlegging, fagutveksling og debriefing, på tvers av yrkesgruppene. - Vi trenger tverrfaglighet og en arena for å bygge en felles kultur på arbeidsplassen. Rapportmøtene er nettopp en slik arena, påpeker Anne Deinboll. Kanskje burde møtet ha hatt et annet navn? - Det å kalle det for rapport kan underslå alt det viktige som snakkes om under disse møtene, sier hun. - Vi hadde et framlegg om artikkelen på lokalsykehuset. Da var det en som sa at, hadde det blitt kalt for strategimøte så hadde det fått mer status. - Og da hadde det kanskje aldri vært aktuelt å kutte møtet til halvparten av tiden, legger Tone Oddvang til. Hun tror noe av problemet ligger i at møtenes funksjon er for dårlig dokumentert, til tross for at de har lang tradisjon i helsetjenesten. - Møtene reflekteres ikke over, de bare er der. Og fjernes ting som «bare er der», da kan man miste noe veldig viktig. - Noen kaller rapportene for navet i avdelingen. Det er et godt begrep for hvor viktige det er. De er et nødvendig driftshjul, sier Tone Knudsen Oddvang. Så istedenfor å effektivisere bort rapportmøtene, bør det tenkes over hva tiden brukes til. - Det bør være et ledelsesansvar å legge til rette for gode møter mellom vaktskiftene, mener Anne Deinboll.  Studien er utgitt av Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, og er tilgjengelig på internett: Hvorfor holdes det fremdeles muntlige rapporter i helseinstitusjoner når helsepersonell har tilgang til elektronisk pasientjournal? Universitetslektor Anne Deinboll og førstelektor Tone Knudsen Oddvang ved Nord Universitet har undersøkt innholdet i rapportmøter ved sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste. Ta en høyere yrkesfaglig utdanning innen helse hos MedLearn. Utdanningen tilbys på deltid og lar seg kombinere med jobb. Utdanninger med oppstart høsten 2022: Målrettet miljøarbeid - i tjenester til personer med utviklingshemming (60 stp.) Kreftomsorg og lindrende pleie (60 stp.) Psykisk helsearbeid (60 stp.) Helse, aldring og aktiv omsorg (60 stp.) Demensomsorg og alderspsykiatri (30 stp. og 60 stp.) Hverdagsrehabilitering (30 stp.) Velferdsteknologi (30 stp.) Migrasjonshelse (30 stp.) Gratis yrkesfaglig utdanning innen helse NY UTDANNING Målrettet miljøarbeid - i tjenester til personer med utviklingshemming Y UTDANNING Les mer på medlearn.no Begge foto: Privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy