Helsefagarbeideren 2 - 2022

Helsefagarbeideren 2-2022 19 fravær i den ekstraordinære situasjonen vi er i, er det inn- ført et midlertidig unntak. 13. desember 2021 vedtok Stortinget en lovendring som innebærer at alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan jobbe så mye de vil etter avtale med arbeidsgiver så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien. Det kan de altså gjøre uten at innmeldingen reduserer alders- pensjon og AFP-pensjon fra KLP. Det gjelder ikke de som får uførepensjon. Endringen varer fram til juli 2022. I fjor sommer, da Evensen tok mange ekstrakter, var det korona på arbeidsplassen. Så hvilke betingelser må være på plass for at arbeid regnes som koronarelatert? Vi spør pensjonsøkonom Øyvind Røst i KLP - Det som er avgjørende er at arbeidet har en årsakssammenheng med koranutbruddet. Hva som er å anse som slikt arbeid må avklares med arbeidsgiver, svarer han. I utgangspunktet er det snakk om beordret tjeneste, men det gjelder også frivillig tjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov. Tilbakevirkende kraft Lovendringen ble vedtatt sist desember, men gjelder likevel for i fjor sommer. Om Evensen har blitt trukket i alderspensjon for koronarelatert arbeid, så kan hun få det omgjort. Det bekrefter Røst i KLP. - Dersom arbeidsgiveren i etterkant sender bekreftelse på at det har vært koronarelatert arbeid vil KLP omgjøre vedtaket, sier han. Men selv om Evensen er kjent med at det var en del koronasykdom på arbeidsplassen, så vet hun ikke hva som ligger bak at hun ble tilbudt ekstravakter. - Vi vet jo ikke hvem som har korona på jobb, påpeker hun. - Jeg har snakket med sjefen. Hun sier at det koronarelatert fravær er kodet med en c på timelisten. Men Evensen har ingen mulighet til å kontrollere om hennes ekstravakter har blitt kodet riktig eller ikke. Hun må bare stole på at arbeidsgiver gjør riktig. - Vær obs på uklare regler, advarer Ann Reidun Evensen. Det er så kjedelig når du må betale tilbake. «Vi blir ikke rik av lønna vår i utgangspunktet. Så går vi over i pensjon og får enda mindre, og så blir vi straffet for at vi er grei og tar vakter.»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy