Helsefagarbeideren 2 - 2022

Helsefagarbeideren 2-2022 21 Andre regler for alle som er 59 år og yngre For to år siden trådte den nye pensjonsordningen i kraft. Den skal gjøre det mulig å jobbe ved siden av uten å få redusert pensjon. Den nye ordningen vil gjelde for alle født etter 1963, og for opptjening etter 2020. Endringene skyldes behov for å gjøre det lønnsomt å jobbe lengre. Dessuten skal det bli enklere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor. Reglene er ennå ikke ferdig forhandlet. Med ny ordning skal du kunne ta ut pensjon fra du er 62 år og jobbe ved siden av uten at pensjonen blir redusert for arbeidsinntekten. Det vil likevel være en fordel å vente med å ta ut pensjon, for da blir den årlige pensjonen høyere. En annen endring som kan komme, er livsvarig AFP. Dagens AFP utbetales mellom 62 og 67 år. Brudd om særalderspensjon Partene i arbeidslivet har sammen med regjeringen blitt enige om å endre offentlig tjenestepensjon. Det skjedde i 2018. Noe av det som ble avtalt, var å lage en ny ordning for særaldersgrense. I februar 2020 ble det brudd i forhandlingene. I mars i år ble det holdt møte mellom partene i offentlig sektor og arbeidsministeren. Formålet var å avklare om det var mulig å komme i gang igjen med forhandlinger. Tiden er overmoden, mener YS. Første utbetaling innenfor nytt system er allerede 1. januar 2025. 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud understreket at reglene derfor må forhandles senest i januar 2023, ifølge ys.no. Egen pensjonskonto Fra januar i fjor ble egen pensjonskonto innført for arbeidstakere i privat sektor. Ordningen gir oversikt over pensjon fra tidligere og nåværende arbeidsgivere. Tidligere har det vært vanskelig å få oversikt over privat pensjon om man har jobbet flere steder. Pensjonskapitalbevis kan være plassert hos ulike leverandører. Nå er det mulig enkelt å sjekke hvor pensjonen er plassert og hvor mye arbeidsgivere har spart, på norskpensjon.no. Du kan også vege å samle pensjonen din på ett sted. Kilde: yspensjon.no PENSJONSKAPITALBEVIS ER PENSJON FRA TIDLIGERE ARBEIDSGIVERE Medlemsfordel: YS pensjon Med egen pensjonskonto gis innflytelse over hvor og hvordan pensjon skal samles. Hvert pensjonskapitalbevis medfører kostnader som spiser av pensjonssparingen. Når disse samles på ett sted reduseres kostnadene. Du kan spare penger ved å flytte pensjonen din til YS Pensjon. Reduserte kostnader og bedre forvaltning gir mer i pensjon. YS-pensjon forvaltes av Nordea Liv. Hvis du ikke foretar deg noe med egen pensjonskonto, samles pensjonen din der arbeidsgiver har plassert innskuddspensjonen. Pensjon fra første dag og krone – også privat Fra 1. januar i år ble reglene for private tjenestepensjonsordninger endret. Nå opparbeides pensjon fra første arbeidsdag og første krone, slik det er i offentlig sektor. Tidligere har stillinger under 20 prosent ikke gitt pensjonsopptjening. Det har rammet mange deltidsansatte. Dessuten har det vært en aldersgrense på 18 år tidligere. Den er nå senket til 13 år. Kilde: Regjeringen FÅ FULL OVERSIKT OVER DINE PENSJONSORDNINGER Nettsiden norskpensjon.no gir oversikt over folketrygden, offentlige og private forsikringsordninger på samme sted. Her kan du beregne hva du vil få utbetalt i pensjon.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy