Helsefagarbeideren 2 - 2022

22 Helsefagarbeideren 2-2022 Pensjonistlønn er normalt lavere enn ordinær timelønn, og ment å ha mindre omfang enn full stilling. Fra januar i år er satsen på 224 kroner i timen. Det kan gis tillegg for ubekvem arbeidstid. - Har du tatt ut alderspensjon kan du jobbe på pensjonistlønn dersom arbeidsgiveren din tilbyr dette. Arbeidsgiveren din kan ha regler om at pensjonistlønn først kan avtales fra 65 eller 67 år. Ikke alle arbeidsgivere tilbyr pensjonistlønn, sier pensjonsøkonom Øyvind Røst i KLP. Han gjør oppmerksom på at ordningen kan variere litt mellom de forskjellige tariffområdene i offentlig sektor. Så sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør på din arbeidsplass. Du bør også vurdere om ordningen er fordelaktig for deg, oppfordrer Røst. - For noen kan det være mer fordelaktig å jobbe på ordinær lønn. Du bør blant annet ta hensyn til eventuelle effekter for den alderspensjonen du får fra 67 år, sier han. Det er mange faktorer som spiller inn og påvirker hva som vil være gunstigst av ordinær lønn og pensjonistlønn, som opptjeningstid, gjennomsnittlig stillingsprosent og hvilket år du er født. Har du ikke full opptjening i offentlig tjenestepensjon, kan det være bedre å jobbe på ordinær lønn for å tjene opp mer i pensjon fra både folketrygd og offentlig tjenestepensjon.  Jobbe for pensjonistlønn istedenfor? På pensjonistlønn kan du jobbe så mye du vil uten å få redusert alderpensjon. Dette bør du vite om ordningen. Egen sats for jobb med Ukraina-flyktninger For pensjonister som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene, er det satt en høyere sats på pensjonistlønna: 300 kroner i timen, sammenlignet med den ordinære på 224 kroner. Kommuner kan ha behov for ekstra bemanning som følge av ankomstene fra Ukraina. Derfor avtalte partene i kommunal sektor før påske at pensjonister kan tilsettes på en særskilt pensjonistlønn. Ordningen gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste det ekstraordinære personellbehovet som følge av ankomstene fra Ukraina. Tiltaket omfatter alt nødvendig personell. Ordningen vil gjelde fram til 31.12.2022. kilde: klp.no Er du pensjonist og det er aktuelt for deg å ta arbeid i forbindelse med flyktningkrisen eller koranapandemien? Da er det lurt å avklare vilkårene dine på forhånd. Er du usikker, kan du ta kontakt med Delta. Illustrasjonsfoto: stock.adobe.com Logg deg inn på «min side» hos klp.no for å se hva som gjelder for deg.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy