Helsefagarbeideren 2 - 2022

TEKST: CHRISTINE UGELSTAD SVENDSEN, SPESIALRÅDGIVER I DELTAS ARBEIDSLIVSAVDELING Hva bør du vite om tjenestepensjon? Det er stor forskjell på de ulike tjenestepensjonsordningene i offentlig og privat sektor. Hvilken pensjonsordning du har vil ha betydning for hvor mye du får i alderspensjon, og for uførepensjon, dersom du skulle være så uheldig å bli ufør. De fleste helsefagarbeidere og hjelpepleiere jobber i sykehjem, på sykehus eller ved andre institusjoner som er drevet av det offentlige. Men ikke alle gjør det. Noen jobber også i institusjoner drevet av private aktører. Og det kan få stor betydning for pensjonen din. Derfor må du være spesielt oppmerksom på hvem som driver institusjonen du jobber i. Er du i tvil, still spørsmål. Hva slags pensjonsordning har vi? Har vi noen forsikringsordninger? Vær særlig på vakt dersom driften ved enheten du jobber i blir konkurranseutsatt, og en privat aktør overtar. Et spørsmål som aldri ble stilt kan fort koste deg tusenvis av kroner i tapt pensjon. Det er stor forskjell på de ulike tjenestepensjonsordningene i offentlig og privat sektor. Hvilken pensjonsordning du har vil ha betydning både for hvor mye du får i alderspensjon når du blir gammel, og på størrelsen på uførepensjonen din, dersom du skulle være så uheldig å bli ufør. Og visste du for eksempel at dersom du har offentlig tjenestepensjon vil du kunne få uførepensjon med en uføregrad på bare 20 prosent, mens det ellers som regel kreves en uføregrad på 50 prosent? Heller ikke ytelsene til dine etterlatte, dersom du skulle falle fra, er de samme i offentlig og privat sektor. Og kanskje det viktigste for deg som er helsefagarbeider eller hjelpepleier: Det er bare ansatte med offentlig tjenestepensjon som har mulighet til å gå av med særalderspensjon. Blir driften privatisert, eller bytter du jobb, kan du dermed miste denne muligheten. Det finnes en rekke ulike regelverk, og de er alle svært komplekse. Det er ikke blitt enklere etter alle endringene som er foretatt de siste årene. Både i folketrygden og i offentlig tjenestepensjon er det ulike regler for opptjening av alderspensjon, avhengig av hvilket år du er født. Og det bare for å nevne noen av endringene. Hva slags pensjonsordning? Er du ansatt i en kommune eller et helseforetak, eller i en virksomhet som hører 26 Helsefagarbeideren 2-2022 For en som er født i 1963 eller senere er pensjonsreglene annerledes enn for en født i 1962 eller tidligere. Illustrasjonsfoto: stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy