Helsefagarbeideren 2 - 2022

Helsefagarbeideren 2-2022 35 HMS-regler laget for mannsyrker Dagens HMS-regler kan være for sterkt innrettet mot tradisjonelle mannsyrker. I dag mottar menn langt oftere yrkesskadeerstatning enn kvinner. Det kan skyldes at definisjonen på yrkesskade utelater vanlige arbeidsbelastninger i de kvinnedominerte yrkene. Det kan derfor være behov for en gjennomgang, mener Hagen og Jensen. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade i folketrygdloven. Heller ikke lidelser som følge av psykiske påkjenninger over tid. Et bilde på utfordringen, er at mannsdominerte sektorer oftere får Arbeidstilsynet på besøk. I 2019 ble rundt halvparten av tilsynene utført i industri og bygge- og anleggsvirksomhet, mens under fire prosent ble utført i helse- og sosialtjenester. Til sammenligning jobber det flere i helse- og sosialsektoren enn i de to andre sektorene til sammen. Kjønnsperspektivet diskuteres ikke Helsefagarbeideren har tidligere skrevet om de store forskjellene i praksis mellom ulike etater hva gjelder utdeling av arbeidstøy. For eksempel får hjemmetjenesten mange steder bare dekket innetøy, selv om jobben krever at man oppholder seg mye ute, i all slags vær. I typisk mannsdominerte sektorer, som teknisk etat, dekkes alt av tøy, også sko. Dette forholdet trekkes fram i rapporten som eksempel på hvordan mannsdominerte arbeidsplasser prioriteres høyere. En forskjellsbehandling som bør sees i sammenheng med hvordan tradisjonelle kvinneyrker generelt har blitt tilgodesett med mindre ressurser enn tradisjonelle mannsyrker i offentlig sektor. Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen intervjuet ansatte i to kommuner. Deres funn var at forskjeller i arbeidsmiljøbetingelser mellom mannsdominerte og kvinnedominerte sektorer var kjent, men lite diskutert. «Viktig, men har ikke tenkt så mye på det», var et typisk svar som ble gitt. Rapporten «Kjønnsperspektiv på arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kommunal sektor» kan være et bidrag til å løfte debatten. I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet 483 tilsyn med virksomheter innenfor helse- og sosialtjenester.  Seks av ti hadde ikke tilfredsstilt kravet om å gjennomføre kartlegging og risikovurdering og utarbeide planer for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Halvparten hadde ikke vurdert risikoen ved alenearbeid.  Fire av ti hadde brudd på kravet om å gi arbeidstakere nødvendig opplæring og øvelse slik at de så langt det er mulig er beskyttet mot vold og trusler. Behandling / forebygging av ligge- og trykksår Wima-labben: • Avlaster områder som er utsatt for ligge- og trykksår • Bedrer mulighetene for sårleging • Behagelig i bruk - luftig, lett, stabil og varmeisolerende • Les mer på wima.no Tlf. 71 51 42 84 / 469 16 693 - wima@wima.no Kilde: Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen, Kjønnsperspektiv på arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kommunal sektor. Innspill til en debatt. Utgitt av Fafo i 2022.  Det gir andre typer arbeidsbelastninger å jobbe med mennesker enn med maskin. Dagens HMS-arbeid kan være for sterkt innrettet mot tradisjonelle mannsyrker. Begge illustrasjonsfoto: stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy