Helsefagarbeideren 2 - 2022

Helsefagarbeideren 2-2022 37 Dataprogram kan forutsi sykefravær Trondheim kommune skal bruke kunstig intelligens for å få mer bærekraftig turnus. Hilde G. Corneliussen fra Vestlandsforsking og Kari Dyb fra Nasjonalt senter for e-helseforskning har fulgt det nasjonale programmet for velferdsteknologi til Helsedirektoratet, KS og Direktoratet for e-helse tett i flere år. De har studert språket som oppstår i offentligheten når en skal diskutere innføring av teknologi i helse og omsorg. I tillegg har de intervjuet ansatte og ledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste på Vestlandet og i Nord-Norge om deres opplevelser med velferdsteknologi. Forskerne vil utfordre et sannhetsregime om at velferdsteknologi ikke skal handle om teknologi, men om mennesker. Noe som fører til sinne og frustrasjon hos helsepersonell som får dumpet ny teknologi i fanget uten å ha nødvendig kompetanse til å utnytte den. – Et budskap som oppfattes av mange som en sannhet, vil kunne legge politiske føringer. Det kan gjøre at det ikke blir gitt penger til viktige behov som mer IKT-personell og kompetanseheving hos helsearbeidere, sier Hilde G. Corneliussen i et intervju publisert av Nasjonalt senter for e-helseforskning.  Trondheim kommune har tatt i bruk et dataprogram for bedre å kunne forutsi sykefravær og planlegge turnus. Det meldte Kommunal Rapport i slutten av mars. Programmet bruker blant annet tidligere sykefravær, vaktplaner, ferie, ekstravakter, kompetanse og værdata for å forutsi fravær med såkalt kunstig intelligens (KI). Noe som forhåpentligvis skal gjøre det enklere blant annet å fylle hullene i turnusen med fast bemanning og redusere bruken av vikarer. Til syvende og sist skal kommunen spare penger med å bruke slike data. Foreløpig har KI-verktøyet vært i test på Byåsen bo- og aktivitetstilbud, som er en av de større helseenhetene i Trondheim. Foreløpige beregninger skal viser at KI kan innebære en innsparing på 8 millioner kroner per år bare for bo- og aktivitetstilbud i Trondheim kommune. Det samme programmet skal også tas i bruk i Oslo kommune. Bemanningsplanleggingen skal dessuten flyttes fra helseenhetene til økonomitjenesten sentralt i Trondheim kommune.  En myte at velferdsteknologi ikke krever teknologisk kompetanse At velferdsteknologi handlet om 80 prosent mennesker og kun 20 prosent teknologi stemmer ikke med virkeligheten, ifølge forskere. Foto: Anna Subbotina / stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy