Helsefagarbeideren 2 - 2022

Helsefagarbeideren 2-2022 39 Iversen hadde endt opp med å bli hjelpepleier i stedet for vernepleier. Hjelpepleier i vernepleie forsvant I 1994 ble hjelpepleierutdanningen endret. De tre spesialiseringene forsvant. Studentene valgte ikke lenger mellom somatikk, psykiatri og vernepleie. I løpet av årene har Iversen observert hvordan det har blitt færre og færre hjelpepleiere og helsefagarbeidere med formell kompetanse innen de fagfelt som ligger innunder vernepleie. Først i de senere årene har det kommet fagskoler som kompenserer for spesialiseringen som forsvant på 90-tallet. Jette Dyrnes mener likevel at dagens ordning er bedre enn den som var for tretti år siden. At alle har den samme grunnutdanningen i bunnen og så spesialiserer seg gjennom en fagskoleutdanning. Fordi alle trenger somatisk kompetanse i dag, også helsefagarbeidere som jobber for personer med utviklingshemming. Under arbeidet med fagskoleutdanningen i målrettet miljøarbeid har MedLearn hentet mange innspill både fra helsefagarbeidere og vernepleiere. Det har vist seg at yrkesgruppene er ganske enige om hvilken kompetanse som trengs. - Det er kjempeviktig at vernepleiere og helsefagarbeidere samarbeider faglig, sier Jette Dyrnes. - Vi vil det beste for gruppene vi jobber for. Jobben blir mer interessant med mer kunnskap og når fagmiljøet blir større. Behov for mer opplæring Kathrine Nielsen er fagansvarlig i MedLearn. Offentlige rapporter og utredninger som har kommet de siste årene, er bakgrunnen for den nye fagskoleutdanningen, informerer hun. Det er rapportert om bruk av makt og tvang overfor enkeltpersoner. I 2016 kom en offentlig utredning om grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming, og i 2019 kom et nytt forslag på felles lov for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. I fjor ble det utgitt en ny nasjonal veileder for helse- og omsorgstjenestene til utviklingshemmede. - Den nasjonale veilederen og nytt regelverk gjør at det er behov for å lære opp personell i helse- og omsorgstjenesten, sier Nielsen.  MÅLRETTET MILJØARBEID I TJENESTER TIL PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING Utdanningen består av fem emner og det er ti ukers obligatorisk praksis på slutten av studiet. Aktuelle temaer er; etikk, kommunikasjon og samhandling, aktuelt lovverk, funksjonsevne, diagnoser og syndromer, målrettet miljøarbeid og miljørettede tiltak, tilrettelegging av miljøbetingelser. Målet med studiet er å tilby oppdatert, riktig og tilstrekkelig kunnskap for å øke kvaliteten på tjenestene og bidra til at personer med utviklingshemming får leve aktive og trygge liv. Målgruppen er fagarbeidere som jobber med personer som har utviklingshemming. Utdanningen er lagt opp som et deltidsstudium over to år, det er nettbasert og gir 60 studiepoeng. Fullført studie gir mulighet for lønnsjustering på kr 20 000, ved arbeid innenfor KS område. MedLearn åpnet for opptak til dette studiet 1. april. Studieoppstart er 1. september. - Den nasjonale veilederen og nytt regelverk gjør at det er behov for å lære opp personell i helse- og omsorgstjenesten, sier Kathrine Nielsen i MedLearn om den nye utdanningen som er initiert og utviklet i samarbeid med Delta. «Det er kjempeviktig at vernepleiere og helsefagarbeidere samarbeider faglig»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy