Helsefagarbeideren 2 - 2022

Tine Solberg synes det er spennende å jobbe med demenspasienter på en langtidsavdeling på et sykehjem. Hun må tenke på hva hun sier og gjør, og hvordan. Og når hun lykkes med å gjøre pasienten trygg og fornøyd, med å finne aktiviteter som skaper mestringsfølelse, da har hun det bra på jobb. Når hun kan bruke tid på et stell og ha en fin samtale samtidig. Og i stedet for å forte seg med å bli ferdig for å rekke en kaffe med kollegene, så tar hun en kaffe med brukeren etterpå og fortsetter praten. - Vi må ha tid til å ivareta brukermedvirkning, til å la brukere og pasienter få opprettholde funksjoner. I stedet tar vi fra dem mange oppgaver når de kommer på sykehjem, veldig ofte ubevisst, og vi skylder på tid. Men hvis vi bruker tid på pasienten, gjennom å veilede i stedet for å hjelpe, så klarer de seg lenger selv, sier hun. Det krever pleiere i store stillinger som kan ta seg tid til å finne ut av hvilke ressurser pasientene har til å kle på seg, lage mat, og gjøre andre aktiviteter. - Men gjennom å bruke tid, kan vi siden spare tid, påpeker Solberg. For det er også ressurskrevende med pasienter som ikke har det bra. En aktivitet kan være så mye mer enn å gå tur. Det kan være gjøremål sammen med pleierne, som å brette håndklær, luke i bedene ute, vanne blomster eller kjøre og levere traller. - Vi har ei grepa gardskjerring som liker å vaske, så hvorfor skal vi gjøre det når hun kan få det til med litt veiledning? Å ta med pasientene i jobben tar lengre tid. Man må tenke nytt og bruke ressursene annerledes, men det er viktig for å skape en mer meningsfull og aktiv hverdag. - Om de bruker litt energi, så får de mer energi, og de får mer glede. Du blir trøtt av å sitte i en stol hele dagen, sier Tine Solberg, som har jobbet på samme sykehjem i Nordre Land kommune siden 2009. Hele tiden har hun fått høre at sykehjemmet må spare. Det tar motivasjon vekk fra de ansatte til å yte det lille ekstra. - Når det eneste du hører er at det skal spares og det samtidig allerede er for lav bemanning, så har du ikke energi til å komme i gang med å tenke nytt. Vi trenger ikke nødvendigvis mange flere ansatte, men vi må bruke tid annerledes, påpeker hun. Blant annet må helsefagarbeideres kompetanse utnyttes bedre. Slik situasjonen er nå, varierer det altfor mye hva man får lov til og ikke, etter hennes erfaring. Og ikke bare fra kommune til kommune, eller mellom arbeidsplasser, til og med mellom avdelinger på samme plass. Solberg kjenner til et sykehjem der en avdeling ringte ansvarsvakten for å få bistand til å utføre en oppgave som der var definert til å være en sykepleieroppgave. Men på avdelingen som skulle bistå, ble den samme oppgaven utført av helsefagarbeidere som hadde fått opplæring, så ansvarsvakten sendte en hjelpepleier i stedet. - Det er mangel på helsepersonell. Da må vi gjøre de oppgavene vi har kompetanse til å utføre, med riktig opplæring og gjennom å følge prosedyrer. Men når vi bare får lov til å gjøre en oppgave på kvelder, helligdager og i ferier, da blir vi ikke gode.  Om pasientene har en meningsfull hverdag, blir jobben meningsfull også Tine Solberg brenner for god demensomsorg, men da trengs arbeidsforhold som legger til rette for å kunne gi den. PÅ HJERTET med Tine Solberg 42 Helsefagarbeideren 2-2022 » «

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy