Helsefagarbeideren 2 - 2022

Nestleder: Annveig Stene annveig@helsefagarbeiderforbundet.org Telefon 938 91771 Region Nord: Helene Berg Johansen helene@helsefagarbeiderforbundet.org Telefon 41 21 98 31 Region Midt: Annette Drage annette@helsefagarbeiderforbundet.org Telefon 90 81 11 34 Region Vest: Helene Steine helene.steine@helsefagarbeiderforbundet.org Telefon 47 63 68 03 Region Sør Vest: Caroline Obrestad caroline@helsefagarbeiderforbundet.org Telefon 41 52 80 35 Region Sør Øst: Bente Svenum bente@helsefagarbeiderforbundet.org Telefon 94 87 53 48 Region Sør Øst: Svein Olav Tøndel seven@helsefagarbeiderforbundet.org Telefon 45 24 52 45 Region Innlandet: Tine Solberg tine@helsefagarbeiderforbundet.org Telefon 46 67 71 94 Ungrepresentant: Michaella Veerasamy michaella@helsefagarbeiderforbundet.org Telefon 90 17 13 65 KONTAKTINFO STYRET 2021-2025 Forbundsleder: Jette Dyrnes jette.dyrnes@delta.no Telefon 90 89 31 66 Helsefagarbeideren 2-2022 43 Å bli helsefagarbeider er ikke for pyser Ungdommen på Delta-ung camp satt som tente lys da vi vi viste en filmsnutt fra NM i helsearbeiderfaget. I overkant av hundre ungdommer mellom 18 og 25 år var samlet på Hell hotell ved Værnes i Trondheim, i slutten av april. En liten del av disse jobbet i helsevesenet, noen som ferdig helsefagarbeidere, mens andre jobbet ekstra på sykehjemmet mens de studerte. Vi viste en filmsnutt fra NM i helsearbeiderfaget, om førstehjelp etter en hodeskade, på en ungdomsfest. Jeg snakket med flere etter seansen, hvor de ga utrykk for, «at en lærling virkelig turte». Ungdommen hadde travle dager, med flere eksterne forelesere. En ungcamp er ikke for pyser. Takk for invitasjonen til Deltas fremtidig politikere! Jette Dyrnes, forbundsleder Innspill er levert til Helsepersonellkommisjonen Pandemien har tydelig vist at helsefagarbeidernes kompetanse ikke blir brukt nok i sykehus. Helsefagarbeidere kan avlaste intensivsykepleiere. På tampen av fjoråret opprettet regjeringen en kommisjon som i årene framover skal foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten, på kort og på lang sikt. Helsefagarbeiderforbundet har levert innspill på hva vi mener er noen av de viktigste områdene for vår gruppe, som for lav grunnbemanning, vilkårlig og tilfeldig oppgavedeling, for lav utnyttelse av kompetanse og behov for heltidskultur. Pandemien har tydelig vist at helsefagarbeidernes kompetanse ikke blir brukt nok i sykehus. «Det er særlig viktig og se på hvordan å avlaste intensivsykepleierne og sikre at intensiv kompetansen kun brukes der det er strengt nødvendig», skriver Helsefagarbeiderforbundet til helsepersonellkommisjonen, og trekker fram oppgaver helsefagarbeidere kan utføre, som å sette veneflon, kateter og subkutane injeksjoner, og å assistere intensivsykepleiere under stell. Helsefagarbeiderforbundet etterlyser en innsats for å sikre en mer hensiktsmessig oppgavefordeling mellom yrkesgruppene. «Ved i større grad å bruke rett person på rett plass, ligger det uforløste muligheter i at flere får brukt og utviklet sin kompetanse. Dette gir også bedre tilgang på kompetent personell i tjenestene», står det i innspillet, som er å lese på regjeringens nettsider.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy