Helsefagarbeideren 2 - 2022

Bli mer attraktiv i arbeidsmarkedet Korte og yrkesrettede studier Ledige studieplasser Løpende opptak Scan QR-koden og prøv studieveilederen. fagskolen-viken.no/studieveileder Søk i Samordna opptak samordnaopptak.no Søk Lokale opptak fagskolen-viken.no/lokale-opptak Arbeid med sårbare barn og unge Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling Barsel og barnepleie Demens og alderspsykiatri Flerkulturelt helsearbeid Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer Helsetjenester til sårbare eldre Kirurgisk virksomhet Kreftomsorg og lindrende pleie Logistikk og service i helsetjenesten Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten Psykisk helsearbeid og rusarbeid Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage Barn med særskilte behov Helsefag Deltid | Nett/Modulbasert med samlinger Nyhet! Oppvekstfag Deltid fagskolen-viken.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy