Helsefagarbeideren 2 - 2023

14 Helsefagarbeideren 2-2023 Beate Nyberg og Inger Johanne Hauge kan skrive under på hvor viktig det er å ha gode lønns- og arbeidsbetingelser for veiledere. Nyberg har lang fartstid som plasstillitvalgt, og Hauge ble hovedtillitsvalgt i vinter. Begge jobber på Helsehuset Indre Østfold. Der har de lang tradisjon for å ta imot elever, lærlinger og studenter. Men nå er det flere av de ansatte som takker nei til å påta seg det viktige ansvaret. For det sliter på motivasjonen å ikke få noen godtgjørelse - Vi får ikke noe honorar her i Indre Østfold. Det ble tatt ifra oss for tre år siden, da vi ble en storkommune, sier Beate Nyberg. - Jeg fikk tidligere fem tusen for å være veileder i de årene jeg hadde lærling. Indre Østfold består av de tidligere kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Alle hadde de sine tillegg, på summer fra tre til fem tusen i året, opplyser Nyberg. Utdanningen avhenger av at lærlingordningen er bærekraftig. Men med et pennestrøk kunne den nye storkommunen fjerne tilleggene. Og det fra en funksjon som har en så viktig samfunnsrolle. De to tillitsvalgte har fått demonstrert behovet for en nasjonal standard. Kommunen får færre læreplasser å tilby når de ikke legger til rette for gode betingelser. Da forsvinner de nyutdannede til andre arbeidsgivere. - Elevene som bor her, ønsker også å være lærlinger her, men flere må ut av kommunen for å ta læretiden sin. Det er veldig synd, sier Inger Johanne Hauge. Også andre yrkesgrupper kan ha behov for mer forutsigbare betingelser for veilederrollen, etter deres erfaring. - Vi må sørge for at vi får gode etterfølgere. - Det er framtiden vår som vi skal veilede og bære fram, påpeker Beate Nyberg. Fra 0 – 20 000 kr Da Beate Nyberg tok en spørrerunde på Facebook til andre Delta tillitsvalgte, fant hun ut at funksjonstillegget kan variere fra ingenting til tjue tusen i året. Men selve veiledningsjobben er ganske lik over hele landet. Så hvorfor skal ikke regelen om lik lønn for likt arbeid også gjelde her? Hennes inntrykk er at på de stedene der godtgjørelsen er bra og alle veiledere tilbys tilstrekkelig opplæring, så er det også et godt fagmiljø å ha lærlinger og elever i. - Det krever mye å veilede på en god måte, spesielt når det er hektisk. Vi er ikke vant til det, og da er det viktig med kursing, sier Inger Johanne Hauge. Så nå håper de at Delta kan bidra til mer bærekraftige vilkår for veiledere innen alle lærlingfag. Kanskje blir de hørt allerede i år. Delta jobber med saken I pågående særavtaleforhandlinger har Delta lagt inn krav om at det skal avtales et veiledertillegg for arbeidstakere med veilederansvar i helse- og omsorgstjenesten. Det vil sørge for at alle som påtar seg ansvaret får lønnsmessig uttelling, og bidra til å sikre opplæringen av fremtidig personell i helse- og omsorgstjenesten. - Det er viktig at de som veileder lærlinger får betalt for det ekstra ansvaret dette innebærer, sier Deltas leder Trond Ellefsen. - Et lønnstillegg vil også kunne motivere flere til å ta på seg denne oppgaven. Etterlyser nasjonal standard for veiledertillegg - Vi jobber med saken, svarer Delta Med et pennestrøk forsvant veiledertillegget under kommunesammenslåingen til Indre Østfold. TEKST: ANN BEATE GRASDALEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy