Helsefagarbeideren 2 - 2023

18 Helsefagarbeideren 2-2023 Du finner dem i hjemmetjenesten, på sykehus og sykehjem. I alle aldersgrupper. Pasienter og beboere med underliggende psykiske lidelser som ikke behandles. Depresjoner, angstlidelser, stresslidelser, psykoser. Symptomer som stilles i skyggen av mer fremtredende somatiske plager. I følge Folkehelseinstituttet er seksti prosent av depresjoner og åtti prosent av angstlidelser uoppdaget. Over halvparten av eldres psykiske lidelser oppdages aldri. Om lag førti prosent av alle som er innlagt for somatisk sykdom har også en psykisk lidelse. Halvparten får ingen behandling. Hvorfor er det slik og hva skal vi gjøre med det vi ikke ser? Spørsmålene har mange svar. Og selv om de økonomiske virkningene er store, er det de personlige kostnadene som betyr mest. For å gi noen gode svar tar vi først turen til et sykehjem. «Vanskelig» pasient Vi må skjelne mellom hva som faktisk er skjult og hva vi rett og slett ikke tar oss tid til å oppdage. Det som skjuler seg bak komplekse symptomer er medisinsk vanskelig. Først til det aller mest åpenbare, nemlig de personlige lidelsene som ligger rett foran oss. Rett over fjorden fra Oslo ligger Nesodden. Jeg husker en eldre kvinnelig pasient ved et sykehjem der, hun var alltid sint og avvisende. Blant personalet var hun kjent som den grinete dama, den som ingen ville ha noe med å gjøre. Som assistent-vikar i 1999 hadde jeg liten innflytelse over prioriteringer, og den lille tiden jeg hadde utover praktisk arbeid ble raskt slukt av forefallende oppgaver. Løft, oppvaskmaskin, søppel, måltider. Derfor ble jeg ofte henvist til den grinete dama. Jeg tok meg tid, og fant raskt ut at hun slett ikke alltid var sint. Tvert imot var hun interessert i å prate, bli lyttet til. Hun ønsket samtaler om livet eller om verden utenfor. Som assistent opplevde jeg omsorgspersonens verste spagat. Mennesker med åpenbare symptomer på angst, depresjon eller komplisert sorg ble henvist til smuler. Som amatøren jeg var, prioriterte jeg å sette meg ned og prate med dem. Forsøkte å nå frem til samtaler som interesserte dem, som vekket noe hos dem, forsøkte å forstå hva de var opptatt av. Det syntes avdelingssykepleieren lite om, og det endte med refs, flere ganger. Oppvaskmaskinen måtte ryddes, bordet dekkes og syke skulle løftes. Avdelingens praktiske funksjoner kunne ikke vike for beboernes følelsemessige behov. Ubehandlet psykisk lidelse skaper sine helt egne problemer. Pasienten kan lett innta uheldige roller i forhold til personalet om de ikke blir møtt på sine følelser. Følelser som pasienten i tillegg kanskje skammer seg over og forsøker å skjule. Den «sure» dama bærer kanskje i realiteten på en eksistensiell uro som er umulig å se, som hun muligens heller ikke har ord for. Den stille mannen har kanskje svært gode grunner for å holde seg mest mulig usynlig. Akkurat som symptomene. For psykisk lidelse er nesten alltid vanskelige å definere. Tegnene er flyktige, vage og til og med skjulte. Usynlig og ubehandlet Usynlige plager kan ramme hvem som helst og tapper pasientene for krefter. Likevel behandles kun en brøkdel av pasienter med psykisk lidelser. Hvordan kan vi bli bedre på å oppdage de skjulte plagene? TEKST: ANLOV PETER MATHIESEN ● 60 prosent av alle depresjoner og 80 prosent av angstlidelser er uoppdaget. ● Over halvparten av eldres psykiske lidelser oppdages aldri. ● Om lag 40 prosent av alle som er innlagt for somatisk sykdom har også en psykisk lidelse. Halvparten får ingen behandling. ● 80 prosent av alle liggedøgn er knyttet til pasienter som har både psykiatrisk og somatisk lidelse. (Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus) TEGN PÅ PSYKISK UHELSE Søvnproblemer Irritasjon Smerter Vedvarende utmattelse Manglende interesse Manglende evne til å føle glede Negativitet Uro Rastløshet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy