Helsefagarbeideren 2 - 2023

TEKST: SIMEN BAASTAD, ADVOKAT I DELTA Har du fått beskjed om å slette TikTok og Telegram fra din mobiltelefon? Etter at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i mars kom med en anbefaling om å slette TikTok og Telegram, har mange offentlige arbeidsgivere forbudt ansatte å bruke dem. Hvilke rettigheter har du, og hva kan arbeidsgiver bestemme? 26 Helsefagarbeideren 2-2023 Når det gjelder tjenestemobiler er arbeidsgiver i sin fulle rett til å forby nedlasting av disse appene, ettersom tjenestemobilene tilhører arbeidsgiver. Hvis du derimot bruker en privat mobil hvor du har både TikTok og tilgang til arbeidsgivers IT-tjenester, må du ta et valg på om du ønsker å beholde tilgangen til arbeidsgivers digitale systemer eller beholde TikTok og Telegram. Rettigheter for deg som har tjenestetelefon Dersom du har tjenestetelefon kan arbeidsgiver bestemme bruken av enheten og hvilke applikasjoner som skal benyttes på enheten. En tjenestetelefon utstedt av arbeidsgiver til sine ansatte vil være arbeidsgivers eiendel, og i kraft av eiendomsretten kan arbeidsgiver bestemme bruken på arbeidsgivers enheter. Det betyr at arbeidsgiver står fritt til å forby installasjon av TikTok og Telegram på tjenestetelefonen. For deg som bruker privat mobiltelefon i arbeidet Mange kommunalt ansatte innen helse- og omsorgssektoren benytter private mobiltelefoner i arbeidet. Ettersom telefonen er din egen, kan arbeidsgiver i ut-gangspunktet ikke bestemme hva du kan ha av innhold og apper på telefonen din. Alle som jobber med sensitiv eller taushetsbelagt informasjon har imidlertid en plikt til å sørge for at taushetsplikten ikke brytes eller sensitiv informasjon kommer på avveie. Dersom du har tilgang til arbeidsgivers systemer eller interne informasjonskanaler via din private mobiltelefon, kan arbeidsgiver sette føringer om at tilgangen forutsetter at det ikke er risiko for at taushetsbelagt eller sensitiv informasjon kommer på avveie. Denne risikoen vil være overhengende dersom du har installert TikTok eller Telegram på din mobiltelefon. Dersom arbeidsgiver er avhengig av at du er tilgjengelig og du ønsker å beholde TikTok eller Telegram på telefonen din, må arbeidsgiver stille med det nødvendige utstyret for å ivareta både hensynet til datasikkerhet og tilgjengelighet. En løsning vil være å skaffe tjenestetelefoner som de ansatte kan benytte i jobbsammenheng. En annen løsning kan være at ansatte gis tilgang til arbeidsgivers systemer via nettleser på datamaskin, men dette for- utsetter at arbeidsgivers krav til tilgjengelig­

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy