Helsefagarbeideren 2 - 2023

HANNE CHRISTINE BERG Hanne Christine Berg, fast skribent i Helsefagarbeideren. Berg er spesialutdannet hjelpepleier innen demensomsorg, velferdsteknologi, kroniske sykdommer og rehabilitering. Hun arbeider i Rogaland fylke, ved en frivilligsentral, og på et bo og servicesenter Gulroten som forsvant På ny turnus skal jeg nå gå seinvakt fredag, lørdag og søndag. Ifølge de som lager turnusen, så mener noen at det er bra for meg. 28 Helsefagarbeideren 2-2023 En av mine fanesaker som folkevalgt har vært å arbeide for heltidskultur innen helse og omsorg. Jeg har selv arbeidet i helse og omsorg i snart 40 år, og i de årene har lite og ingenting blitt gjort for å få større stillinger. Det vil si, politikere nasjonalt sier at vi skal ha heltidskultur, store stillinger til alle. Men det stopper normalt der. For meg blir det valgflesk. Noen ledere er flinke til å bygge stillinger. Det er veldig bra, men man kan oppleve å få en såkalt hinkehelg eller at turnus kan stride mot arbeidsmiljøloven, som for eksempel å gå av med seinvakt foran en f1 dag. Men hva gjør man ikke for å kunne gå hundre prosent? Det burde være en menneskerett også for fagarbeideren å kunne jobbe hundre prosent fra ferdig utdannet helsefagarbeider, men realiteten er ikke slik ennå. Så var det dette med gulroten da … I min kommune har man startet en prosess der man på noen arbeidsplasser innen helse og omsorg skal inn i Tørn-prosjektet. I følge KS så gjøres det i Tørn- prosjektet forsøk på nye arbeids- og organisasjonsformer. Det skal igjen bidra til en mer bærekraftig sektor innen helse og omsorg, og det skal også øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell faglig kompetanse. I noen kommuner, som for eksempel i Vadsø, har prosjektgruppen i Tørn arbeidet med ny oppgavedeling. Fra å være der at alle gjør alt, er det nå mer rett kompetanse til rett tid. Vel og bra, det er jeg helt enig i, og er noe alle burde se nærmere på, om man er med i Tørn eller ikke. Bare så det er sagt, Tørn er et prosjekt jeg var veldig positiv til før jul i fjor. Man lokket med gulroten om at man kunne arbeide lange vakter og dermed færre helger. For meg virket det veldig positivt, og jeg huket av for at jeg ønsket lange vakter. Samtidig advarte man mot at de ansatte måtte forberede seg på å arbeide mer helger. For min del tenkte jeg at det ikke ville bli en realitet, i og med at jeg på min stilling allerede har en såkalt hinkehelg. Det vil si at jeg arbeider annenhver helg. Min stilling er delt, jeg har 50 prosent på Frivilligsentralen og 50 prosent på et bo- og servicesenter. Her arbeider jeg i ukedagene på dagsenter, og i leilighetene i helgene. Egentlig, ifølge Tørn- prosjektet, en grei måte å komme opp i stillingsstørrelse på, det at man kanskje må belage seg på å arbeide på flere avdelinger. Men det anbefales ikke. På Frivilligsentralen (som også ligger i turnus) er jeg jo ikke hver dag. Det kan gå opptil en uke til jeg er tilbake der igjen. Det gjør det vanskelig for meg å styre prosjekter vi holder på med. På dagsenteret er jeg maks to ganger i uken. Jeg klarer av den grunn ikke å følge med på hvem som er dagbrukere de forskjellige dagene, og rutiner er umulig å følge med på. I leilighetene er jeg stort sett i helgene, det betyr at jeg må bruke tid på å lese meg opp, og ofte får jeg følelsen av å bli sett på som en «helgevikar». Den eneste arbeidsplassen jeg føler jeg har et eierskap til, er Frivilligsentralen. Mine helger blir ødelagt På ny turnus skal jeg nå gå seinvakt fredag, lørdag og søndag. Ifølge de som lager turnusen, så mener noen at det er bra for meg. Vel, jeg har gått vanlig turnus i snart førti år og har til dags dato ikke hatt problemer med å gå tidlig/sein eller sein/ tidlig i helgene. Jeg ser dette som et stort inngrep i min fritid. Dersom jeg skal gå slik, vil mine helger være ødelagt. Jeg kan jo ikke delta på selskaper og lignende, som man gjerne blir invitert på. Nå kan jeg det, men ikke med ny turnus. «Du kan jo bare bytte?» Vel det er ikke alltid like lett å bytte heller, og skal mine arbeidshelger være laget slik at man må bytte vakt for ha et sosialt liv også i en arbeidshelg? Noen av mine helger har bare blitt flyttet på, uten å spørre meg om det var greit. Nok et inngrep i min fritid. Tørn-prosjektet slår helt feil ut for min del. Jeg går i en hundre prosent stilling i dag, det vil si at disse to femti prosentene var slått sammen da jeg søkte. Jeg vil ikke få langvakter, de er forbeholdt andre i hundre prosent. Jeg vil også jobbe mindre i helgene. Det vil si at de korter ned på vaktene mine. YTRINGER « »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy