Helsefagarbeideren 2 - 2023

30 Helsefagarbeideren 2-2023 - Jeg har sjelden vært så optimistisk Olaug Finsrud har jobbet innenfor fagopplæring i sykehus siden lærlingordningen startet i 2008. - Hva har endret seg etter 15 år? - Jeg ser at nå begynner man å bruke kompetansen til helsefagarbeideren. Man er interessert i å utvikle den til det sykehuset trenger. Det er mer fokus på fagskoler, og vi har fått kompetanseprogram for helsefagarbeidere, oppsummerer Finsrud. Hun har det faglige ansvaret for helsefaglærlinger ved Sykehuset i Vestfold. I 2021 ble sykehuset godkjent som selvstendig lærebedrift, og da opprettet de et eget lærlingkontor. Noe som har ført til at lærlingene nå går to år i lære ved sykehuset. Før var læretiden delt mellom kommune og helseforetak. Hennes arbeidsoppgaver består blant annet av å rekruttere lærlinger, utvikle opplæringsplaner, oppfølging, dialog med lærlinger, veiledere og ledere, samarbeide med videregående skole og rapportering til fylkeskommunen. Tidligere i yrkeskarrieren jobbet hun som hjelpepleier ved Drammen sykehus. Så kom et nytt utdanningsløp. Hjelpepleieren ble erstattet av helsefagarbeideren med to årig læretid i bedrift. – Da visste vi fælt lite om lærlingordningen, minnes Finsrud. Ingen sykehus hadde tatt imot lærlinger i helsearbeiderfaget tidligere. - Det var to spørsmål vi stilte t il ledelsen: Skal vi ha helsefagarbeidere i sykehus? Svaret ble ja fra direktør. Skal vi utdanne selv? Svaret ble ja også her, og der begynte det. Hvilke avdelinger tar vanligvis imot lærlinger? - Det er ulikt fra sted til sted, men på de to sykehusene jeg har jobbet har det tradisjonelt vært sengeposter. - Nå som vi har lærlinger i to år på Sykehuset i Vestfold, ikke bare i ett, så kan vi variere mellom flere seksjoner. For eksempel kan de være noe på psykiatri og noe på somatikk, og veksle fra det ene fagområdet til det andre. - Det er mange måter å jobbe på ute i seksjonene, og oppgavedelingen er ulik. Vi ser at det kan være en fordel for lærlingene Olaug Finsrud er utdannet hjelpepleier og yrkesfaglærer i helse og oppvekst. Hun har fulgt utviklingen, og ser lyst på framtiden for helsearbeiderfaget ved landets sykehus. TEKST: ANN BEATE GRASDALEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy