Helsefagarbeideren 2 - 2023

34 Helsefagarbeideren 2-2023 PORTØRENE: MYE KAN LØSES AV FLERE YRKESGRUPPER Portører og helsefagarbeidere har fra i fjor høst den samme utdanningen i VG1 og VG2. Nå er det helsefaglige aspektet i yrket styrket. Det som skiller portører og helsefagarbeiere, er hva som læres under læretiden. For eksempel så har ikke portører stell i læreplanen på VG3, men de har det i VG1 og VG2. På store sykehjem kan portører ivareta helsefaglige service- og støttefunksjoner, og transportere beboere. Noe som frigjør arbeidstid hos pleierne. Portører kan også utføre stell og miljøarbeid. På små arbeidsplasser, for eksempel små sykehus, kan det være naturlig at også helsefagarbeidere triller pasienter og at portører deltaer i stell. Mange steder er det slik at den fagarbeideren man har må ta alt, som i en liten bolig. Det er mange oppgaver som kan løses av flere yrkesgrupper, som å ta blodprøver. Det kan både helsesekretærer, portører og helsefagarbeidere gjøre. Oppgavedelingen mellom yrkesgruppene vil derfor i stor grad avhenge av arbeidsplassen. • Transportere pasienter • Helskift på seng • Logistikk og varemottak • Avfallshåndtering • Aktivisere beboere Yrkesorganisasjoner i Delta svarer: Hvilke oppgaver burde helsefagarbeidere gjøre mindre av og dere mer av framover? KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET: HELSEFAGARBEIDERE BØR GJØRE MINDRE ARBEID KNYTTET TIL MÅLTIDENE Måltidsoppgaver skjøtes best av fagkyndig kjøkkenfolk, det vil si oss. Men situasjonen er ikke fullt så enkel. På halvparten av landets sykehjem er kokkene administrert bort, og flyttet til sentralkjøkkenet. Det er en skrikende mangel på kokker i hele bransjen. Selv om man hadde villet ha kokkene tilbake til sykehjemmene, så er det ikke nok av dem. Dersom helsefagarbeiderne skal kuttes vekk fra måltidsoppgaver, og det ikke er noen kokker til stede, da er spørsmålet, hvem skal gjøre oppgavene? Sykepleierne? De er like lite begeistret for måltidsoppgaver som helsefagarbeidere. Vi kan like det, eller ikke like det: På kort sikt blir det status quo. Men på lang sikt kan det endre seg. Helsedirektoratet utreder akkurat nå konseptet matverter. Man erkjenner i økende grad at når det ikke er kjøkken på stedet, så må det i det minste være noen dedikerte fagpersoner der som arbeider med mat, og som vet hva de holder på med. • Alle måltidsoppgaver

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy