Helsefagarbeideren 2 - 2023

4 Helsefagarbeideren 2-2023 DEMENSRISIKO KAN NESTEN HA BLITT HALVERT Totalt sett øker antallet eldre med demens, fordi befolkningen blir eldre. Men sannsynligheten for at en person utvikler sykdommen ved en gitt alder, den synker. Det viser mange studier, ifølge nettstedet forskning.no. Blant annet en fra Gøteborg i Sverige: • I 1989 led 42 prosent av 88-åringene av demens. • I 2019 led under 22 prosent i den samme gruppen av demens. Årsakene kan være et høyere utdanningsnivå i befolkningen, bedre kosthold og bedre helsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at Helsetilsynet skal kunne ilegge strengere administrative reaksjoner overfor helsepersonell. Blant annet i saker som omhandler overgrep og grensekrenkende atferd overfor pasienter Forslaget er til høring nå. I sommer får svenske undersköterskor en beskyttet tittel Yrkestittelen undersköterska tilsvarer den norske helsefagarbeideren. Utdanningen, som ligger på videregående nivå, har fram til nå ikke hatt en beskyttet yrkestittel. Dette endrer seg den 1. juli. Da må alle Sveriges eksisterende undersköterskor søke om å få tittelen sin godkjent. Kilde: Dagens Nyheter Konflikter med sjefen gir økt sykefravær «Vi fant en tydelig sammenheng mellom konflikt med overordnede og et høyere nivå av legesertifisert sykefravær. Konflikter med kolleger var imidlertid ikke forbundet med samme tydelige risiko for sykemelding.» Tom Sterud, forsker ved STAMI OPPLÆRINGEN I FØRSTEHJELP HAR BLITT MER STANDARDISERT Nå finnes en standard for hva ansatte bør kunne etter å ha fått førstehjelpsopplæring, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå. Lovverket krever at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om førstehjelp, ut fra de risikofaktorene som foreligger på arbeidsplassen. Nye bransjevise spesifikasjoner vil framover supplerer lovverket, ifølge Helsedirektoratet. Bruker VR-briller til å avgjøre om de vil bli helsefagarbeider I Kristiansund undersøker de om VR-teknologi kan gjøre det enklere for unge å velge riktig yrke. Gjennom VR-briller vises korte konkrete jobbsituasjoner fra hjemmetjenesten. Foreløpig er det bare et forprosjekt. Kilde: Tidens Krav

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy