Helsefagarbeideren 3 - 2018

Personer som har vedtak som gir rett til bistand hjemme må som oftest akseptere å ta imot hjelp på den måten den gis, på tidspunkt fastsatt lang tid i forveien og innenfor ganske snevre rammer for hvilken bistand som skal ytes. Når vennene avtaler å møtes på cafe på onsdag, vil du kanskje heller bli med dem enn å måtte dra hjem for å få hjelp av hjemmetjenesten til å lage middag, slik du alltid får på onsdager. Avlyser man en oppsatt tid for bistand, eller takker nei fordi det ikke passer akku- rat denne dagen må man kanskje vente på neste mulighet en uke senere. Det gir personer med bistandsbehov liten grad av kontroll over og fleksibilitet i eget liv. Unge med funksjonshemning er i dag langt mer selvgående og selvstendige enn tid- ligere. Den teknologiske utviklingen har gitt nye muligheter for kommunikasjon, trans- port og hjelpemidler som forenkler hverdagen og gjør det mulig å delta i samfunnet. Larvik kommune går nye veier for å levere FLEKSIBLE HJEMMETJENESTER Vaske huset på tirsdag og hjelp til middagslaging på onsdag? Eller kanskje husvask på torsdag og middag på fredag, så kan jeg treffe venner på onsdag, som avtalt? De fleste av oss kan bestemme selv når vi gjør hva, og ombestemme oss helt til siste liten. Slik er det ikke for den som avhengig av hjelp fra andre. Tekst og foto: Malin Lindstrøm Tjenesteshop gir Birgitte Holmsen som har nedsatt funksjonsevne en etterlengtet fleksibili- tet i hverdagen. Odd Ivar Lågøen leder for enheten som yter tjenester til personer med funksjonsnedsettelser i Larvik kommune. Unge funksjonshemmede ønsker mer kontroll over bistanden, men å ta hele ansvaret for tjenesten gjennom BPA-ordningen, passer ikke for alle. Ny teknologi kan gjøre det mulig for kommunene å levere mer fleksible tjenester. I Larvik kommune tester hjemmetjenesten ut en nettside for å bestille hjelp på kort varsel. 16 Helsefagarbeideren Foto: Larvik kommune

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy