Helsefagarbeideren 3 - 2018

- Som tjenesteyter må man omstille hodet. Når man har ansvar for Tjenesteshop- avtalene må man følge opp bestillingen som ligger på telefonene og tåle noe mer uforutsigbarhet. Det har blitt veldig godt mottatt blant de ansatte, sier Odd Ivar Lågøen, og fortsetter: - Alle ønsker det beste for tjenestemot­ takerne. Dette er forbedring for brukerne som gjør at de er motivert for å ta imot tjenestene, og det gjør igjen at interaksjonen mellom tjenesteyter og bruker blir bedre. Lågøen ser for seg at denne nye måten å levere hjemmebaserte tjenester på vil kunne påvirke hvordan tjenesten er organisert. - Det kan være at vi må legge om turnus- planer for å ha riktig bemanning på riktig tid. Samtidig kan vi kanskje også levere tjenester mer effektivt når vi leverer det brukerne faktisk ber om når de ønsker det, sier Odd Ivar Lågøen. Tilbakemeldingene fra brukerne viser at de gjerne ønsker mer forutsigbarhet når det gjelder hvem som kommer. - For å møte brukernes behov, må vi kanskje opprette en egen avdeling som kun leverer Tjenesteshop-tjenester, hvor de ansatte er eksperter på akkurat det, funde- rer Odd Ivar Lågøen. - Avgjørende med forankring hos ansatte Prøveprosjektet i Larvik kommune har foreløpig et begrenset omfang. - Dersom denne måten å organisere tjenestene skal være en løsning for mange brukere vil det kreve en helt annen plan­ legging og organisering enn i dag, og ansatte vil bli nødt til å jobbe ganske annerledes, konstaterer Helle Natland, hovedtillitsvalgt i Larvik kommune. - Det er helt nødvendig at de ansatte har en god forståelse av hvorfor og hvordan, og at de også opplever at det kommer noe godt ut av for dem. Mange som jobber i hjemmetjenesten har et sterkt ønske om at det skal fungere best mulig for brukerne, og derfor vil det som er bra for brukerne også oppleves som godt for de ansatte. Større fleksibilitet for brukerne vil kanskje kreve mer fleksible arbeidstidsordninger for de ansatte – noe som også kan oppleves positivt, gitt god forankring og medbe- stemmelse, understreker Natland. - Jeg tror at dette er veien kommunen må gå for å imøtekomme krav om bruker- styring, og gi personer med bistandsbehov større muligheter til å bestemme i eget liv. For å lykkes med omstillingen er det helt avgjørende med forankring hos de som skal utføre oppgavene, sier Natland. Hva med de som skal levere tjenestene? - Ansatte vil bli nødt til å jobbe ganske annerledes, konstaterer Helle Natland, hovedtillitsvalgt i Larvik kommune. «For å møte brukernes behov, må vi kanskje opprette en egen avdeling som kun leverer Tjenesteshop-tjenester» HELLE NATLAND Helle Natland, hovedtillitsvalgt i Larvik kommune. 18 Helsefagarbeideren Tekst på vinduet hos hjemmetjenesten i Larvik kommune.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy