Helsefagarbeideren 3 - 2018

20 Helsefagarbeideren Nordlandssykehuset holder til i Bodø, Lofoten og Vesterålen, og er en del av Helse Nord. Her har de jobbet aktivt og strukturert med inntak av helsefaglærlinger over flere år. Målet er til enhver tid å ha 22 lærlinger ansatt. Etter læretiden er det mulig å bli ansatt ved Medisinsk, Kirurgisk, Føde og barn, eller Hode og bevegelsesklinikken. Sykehuset tar inn lærlinger med intensjon å ansette dem etterpå, og stadig flere lær- linger blir med videre. - Ikke alle blir ansatt i fulle stillinger med en gang, men vi opplever at avdelings- lederne er innstilt på å beholde de lærlin- gene vi ansetter, sier fagansvarlig Veronica Jakobsen. Sigrid Mathisen (20) og Mohamed Ali (23) startet begge som lærlinger og jobber i dag som helsefagarbeidere ved Hode og bevegelsesklinikken. - Jeg valgte yrkesfag på skolen, fordi jeg var skolelei og visste at jeg ville jobbe med mennesker, og gjerne på sykehus, forteller Sigrid. - Da jeg var ferdig med læretiden for ett år siden, gikk jeg rett inn i et vikariat i 80 prosent, og håper det blir fast jobb til slutt. - Jeg var ferdig som lærling i 2014, for- teller Mohamed. - Da fikk jeg først fast helgejobb. Samtidig som jeg tok påbygg, så jobbet jeg ekstra og fikk tilbud om 75 prosent fast turnus, men jeg jobber i reali- teten over 100 prosent, for jeg har mulig- het til å jobbe ekstra. Sigrid og Mohamed treffer av og til elever som lurer på om de skal søke lære ved sykehuset. - Jeg bruker å si at vi trives veldig godt med å jobbe her. Vi har en veldig inn- holdsrik dag, sier Sigrid. - Man kan kanskje tenke at det er mye å gjøre og mye ansvar å jobbe på et sykehus, at det er enklere å jobbe på sykehjem, og det er en grunn til at vi har to år som lær- ling først. Jeg har gjort mye feil, glemte mye i starten, men instruktøren min sa, «ikke vær redd, du får det til, det går bra». Det liker jeg, da blir jeg motivert og vant til stress, sier Mohamed. - Noen tenker at det er negativt å være lærling, men det syntes ikke jeg. Det var positivt. Det er noe helt annet å være lær- ling enn å gå på skole. Du får arbeidser­ faring, sier Sigrid. - Det jeg lærte på skolen er ingenting sammenlignet med det jeg har lært her. Jeg lærer av praksisen og av pasientene som for- teller om symptomene. Det sitter mye bedre enn å lære fra en bok, legger Mohamed til. Oppfølging, oppfølging, oppfølging - Det viktigste for å lykkes med lærlinger ved sykehus er oppfølging, oppfølging, oppfølging, i følge Veronica Jakobsen som er fagansvarlig for helsefaglærlingene sammen med Julie Marie Fure. Veronika er hjelpepleier og har tidligere jobbet på sengepost ved sykehuset. Ved siden av å være fagansvarlig driver hun et fagnettverk for lærlingesatsing i Helse Nord. NORDLANDSSYKEHUSET SATSER PÅ LÆRLINGER Nordlandssykehuset trenger helsefagarbeidere, og bruker lærlingeordningen til å rekruttere nye ansatte. Sigrid og Mohamed jobber ved ved nevrologisk avdeling, men kan de egentlig fortsette med å «bare» være helsefagarbeidere? Tekst: Ann Beate Grasdalen Foto: Anne C. Eriksen Etter å ha gått i lære ved sykehuset, fikk både Mohamed (23) og Sigrid (20) jobb ved Hode og bevegelsesklinikken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy