Helsefagarbeideren 3 - 2018

26 Helsefagarbeideren Kvalitetsreformen for eldre med navnet «Leve hele livet» ble presentert i en Stortingsmelding 4. mai i år. Den beskrives i et dokument på 184 sider som kan lastes ned fra regjeringens nettsider. Dette bør du vite om kvalitetsreformen «LEVE HELE LIVET» De store ordene Regjeringen signaliserer en ny og bærekraftig politikk som skal sikre alle innbyggere en god og trygg alderdom. Det innebærer både bedre tjenester og tilbud, men også et samfunn der eldre får brukt sine ressurser. Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. Leve hele livet handler om mennesker. Det som er viktigst i livet. Felles­ skap, aktivitet, god mat og helsehjelp. Skal ikke koste mer Kommunene blir ikke pålagt nye krav, eller oppgaver som medfører økte utgifter. Flere av de foreslåtte løsningene kan tvert imot bidra til bedre og mer effek- tive tjenester og et mindre omfattende tjenestebehov hos de eldre på sikt, ifølge regjeringen. Penger til de flinke Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres ved utdeling av midler i allerede eksisterende ordninger. Det er usikkert hvor mye øremerkede midler reformen vil utløse. I følge eldreminister Åse Michaelsen, er det så langt bevilget 12,5 millioner. 5 hovedområder - 25 løsninger Reformen består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag, ifølge regjeringen. Løsningene er sentrert rundt fem hovedområder: • Et aldersvennlig Norge • Aktivitet og fellesskap • Mat og måltider • Helsehjelp • Sammenheng i tjenestene Ernæring og måltider Alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvor maten produseres. Eldre bør få større mulighet til å velge hva de vil spise og dele et godt måltid med andre, for eksempel ved å ha ordninger med spi- sevenner. Måltider bør tilpasses de eldres egen måltidsrytme og fordeles jevnt utover dagen og kvelden. Det bør ikke gå mer enn 11 timer mellom kvelds- og frokostmåltidet. Eldre som mottar helse- og omsorgstjenester må kartlegges for ernæringsstatus med risiko for feil- og underernæring, og om det trengs individuell ernæringsplan. Fra januar neste år ruller en ny eldrereform ut til kommunene. Dette bør du vite for å være forberedt. Lær av de beste Reformen ønsker mer erfaringsut- veksling mellom kommunene, så gode løsninger kan spres. Det skal opprettes regionale læringsnett- verk der kommuner kan dele erfaringer og lære av hverandre.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy