Helsefagarbeideren 3 - 2018

32 Helsefagarbeideren - Egne fagskolegrader har vært etterspurt av partene i arbeidslivet, og Delta støtter Kunnskapsdepartementets forslag, sier Einar Hanisch som er utdanningspolitisk rådgiver i Delta. - Jeg tror også dette vil tydeliggjøre verdien av fagskoleutdanning. Fagskolegrad og høyere fagskolegrad Tidligere har studenter som har fullført fagskoleutdanning ikke hatt en felles grad eller tittel. Regjeringen foreslår at personer som har tatt fagskoleutdanninger på ett år og halvannet år kan bruke graden fagskole- grad. Toårige fagskoleutdanninger kan bruke høyere fagskolegrad. Statssekretær Atle Simonsen i Kunnskapsdepartementet tror fagskole­ grader vil gi økt status og få flere ung­ dommer til å satse på yrkesfag. - Norge trenger flere dyktige fagarbeid­ ere, det er et stort behov for slik utdanning i arbeidslivet. Gode fagskoler og mulig­ heter til å bygge kompetanse med en høyere yrkesfaglig utdanning er avgjørende for at flere ungdommer skal velge en yrkes- utdanning, sier statssekretær Atle Simonsen (Frp) i Kunnskapsdepartementet i en presse- melding. - 2018 er yrkesfagenes år, og dette er et bidrag til å forsterke satsingen og øke statusen på yrkesfag og fagskoleutdanning. Flere både velger yrkesfag, fullfører og får fagbrev. Dette vil motivere flere av dem til å gå videre på en høyere yrkesfaglig utdan- ning ved en fagskole, sier Simonsen. Oppfølging av fagskolemeldingen Forslaget om forskriftsfesting av grads­ betegnelse er en oppfølging av arbeidet med fagskolemeldingen og den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsdepartementet ga i desember 2017 Nasjonalt fagskoleråd oppdrag om å sette ned en gruppe som skulle legge frem forslag til gradsbetegnelse. Departementet foreslår også at det gis en rett for kandidater som var ferdige med sin utdanning før 1. juli 2018 til å få skrevet ut et nytt vitnemål der gradsbetegnelse er tatt inn. Forutsetningen er at utdanningen også tidligere har vært NOKUT-godkjent og at det ikke har skjedd store innholds- messige endringer i utdanningen. Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning En ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning ble vedtatt av Stortinget før sommeren. Her er noen av de viktigste endringene: Fagskoleutdanning kategoriseres som høyere yrkesfaglig utdanning, og den skal ligge på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning kan i særlige tilfeller ha et omfang på inntil tre år. Læringsutbytte og normert studietid skal beskrives med betegnelsen studiepoeng. Fagskolestudentene får rett til permisjon ved fødsel og omsorg for barn, og har krav på få utsatt eksamen dersom termin faller sammen med perioden rundt eksamen. Fagskolene får rett til å knytte seg til en studentsamskipnad. FORESLÅR EGNE GRADER FOR FAGSKOLEUTDANNEDE I høyskolene finnes gradene bachelor og master. Om regjeringen får det som den vil, kommer snart gradene fagskolegrad og høyere fagskolegrad. Forslaget støttes av Delta.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy