Helsefagarbeideren 3 - 2018

4 Helsefagarbeideren & KORT GODT I 2017 var det 611 personer som var registrert med vedtak om GPS-sporing og oppfølging fra kommunen. Dette er nær en dobling fra 2016. 84 prosent av de med GPS-sporing var personer over 67 år. Kilde: Helsedirektoratet Ja, ifølge økonom Sindre Farstad i Pensjonistforbundet: - Det skapes ofte et skremmebilde ved å vise at det vil være langt flere eldre i fram- tida. Men man må kunne forvente at en 65-åring i 2060 i gjennomsnitt er sprekere enn en 65-åring er i dag, påpeker Farstad til Klassekampen. Mens det i dag er 2,7 i jobb for hver pensjonist, vil det bare være 1,6 sysselsatt til å forsørge hver pensjonist i 2060, ifølge Statistisk sentralbyrå. Friskere eldre og færre barn å forsørge, vil gjøre at andelen i arbeid ikke kommer til å falle dramatisk i framtiden likevel. 28 YS ARBEIDSLIVSBAROMETER 2018 respondenter. N = 229. For kvinner er det oftest helsa som er viktigste årsak til at man jobber deltid. Dernest er hyp omsorg for barn / hensyn til familielogistikk, problemer med å få heltidsjobb eller økt stillingsbr om mer fritid. Figur 19: Viktigste årsak til at deltidsarbeidende kvinner arbeider deltid. År: 2015-2018, ikke-o respondenter. N = 855. Det som skiller kvinner fra menn, bortsett fra omfanget av deltidsarbeid, er at menn oftere deltidsjobb med pensjon og at kvinner oftere jobber deltid av hensyn til forpliktelser i hjemmet. F helse en mer dominerende årsak til deltidsarbeid. Helse Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk Ønsket mer fritid Andre grunner Tok ut pensjon ved siden av å jobbe Utdanning For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling Omsorg for eldre familiemedlemmer Her er de viktigste årsakene til at kvinner jobber deltid i Norge, i følge YS Arbeidslivsbarometer. 28 % 18 % 17 % 13 % 11 % 5 % 4 % 3 % 0 % Overvåkning av ansatte lønner seg ikke Jo mer ansatte overvåkes, jo mindre tillit opplever de at ledelsen har til dem. Jo lavere tillit de ansatte opplever fra ledere, jo lavere mestrings- følelse og indre motivasjon opplever de. Å sende de ansatte signaler om at de ikke har ledelsens tillit, kan resultere i ansatte som yter dårligere, ifølge en undersøkelse utført av Arbeidsforskningsinstituttet. Mestringsfølelse og indre motivasjon gir ansatte vilje til å yte ekstra og fører til bedre arbeidsprestasjoner. Overvåkning som skal kontrollere at de ansatte gjør jobben sin, vil kunne gi mindre motiverte og mer usikre ansatte som yter dårligere på jobb. Kilde: Dagens Perspektiv FELLES JOURNALLØSNING FOR KOMMUNEHELSETJENESTEN Direktoratet for e-helse foreslår en nasjonal journalløsning for kommunehelsetjenesten i framtiden for å få bedre samhandling mellom de ulike tjenestetilbudene i kommunene og med spesialisthelsetjenesten. Behovet for digital samhandling øker i årene frem- over, blant annet på grunn av mer sammensatte sykdommer i befolkningen, samt at andelen eldre i befolkningen også vil øke. Kilde: Helsedirektoratet Er eldrebølgen bare en bløff? Kilde: YS Arbeidslivsbarometer

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy