Helsefagarbeideren 3 - 2018

Helsefagarbeideren 5 Sløsing med felleskapets midler Kun 42 prosent oppgir at deres kompetanse er kartlagt og 60 prosent forteller at de ikke har en kompetanseplan. Er dette god samfunnsøkonomi? En undersøkelse utført i fjor av Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet (Høgskolen i Oslo og Akershus) for Helsefagarbeidere i Delta viser at helsefagarbeidere/hjelpepleiere sitter med mye kunnskap og ferdigheter som de ikke får brukt. En tredjedel ønsker seg større utfordringer på jobb. 30 prosent av helsefagarbeiderne/hjelpepleierne har kompetanse og ferdigheter som de ikke får brukt. Tallet øker til 39 prosent for helsefagarbeidere/hjelpe- pleiere med videreutdanning. Mange forteller at kompetansen deres ikke blir verdsatt. De opplever ofte at det er tilfeldig hvilke oppgaver de settes til. Undersøkelsen viser videre at det kun er 30 prosent som svarer at arbeidsgiver ofte eller alltid legger til rette for etter- og videreutdanning. Kun 33 prosent opplever at arbeids­ giver legger til rette for at de skal utvikle seg faglig. Kun 42 prosent oppgir at deres kompetanse er kartlagt og 60 prosent forteller at de ikke har en kompetanseplan. Er dette god samfunnsøkonomi? Bruk kompetansen Helse-Norge trenger alle. Leger, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, bioingeniører, portører, ambulansepersonell. Alle yrkesgrupper innen helsefag. Alle må til for å skape fremtidens helsevesen: Pasientens helsevesen. Arbeidsforskningsinstituttet konkluderer slik: «I helsefagarbeidernes/hjelpepleiernes uutnyttede kompetanse ligger et potensiale som vil være viktig å få utnyttet bedre i frem- tiden. De ansatte er den viktigste ressursen i helse- og omsorgssektoren. Her er det store muligheter for arbeidsgivere og de andre partene i arbeidslivet for å organisere arbeidet slik at de ansatte kan utnytte sin kompetanse fullt ut.» Her er mine fem krav til arbeidsgiver: 1. Gjennomfør et helsefagarbeiderløft. Bruk helsefagarbeidernes kompetanse. 2. Rekrutter flere helsefagarbeidere, også i sykehus. 3. Helsefagarbeidere må få ta del i etter- og videreutdanning. 4. Legg til rette for god samhandling og oppgavedeling mellom profesjoner og yrkesgrupper. 5. Skap et arbeidsmiljø der alle verdsettes. Det gir god pasientkvalitet. I begynnelsen av juni markerte kommunene «Hva er viktig for deg?-dagen» over hele landet. Vi flytter, i fellesskap, blikket og oppmerksomheten mot pasienten, mot hele mennesket. Det er en viktig endring. Tilnærmingen flyttes fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?». Skal vi lykkes med denne endringen, sette pasienten i sentrum, må ingen stå i veien for og skygge for pasienten. Blikket på pasienten krever og forutsetter at profesjoner og yrkes- grupper samarbeider. Samarbeidet må være reelt og fungere i hverdagen, på den enkelte sengepost, i den enkelte avdeling, på sykehjemmet, ja, alle steder der helseansatte og pasienter og pårørende møtes. Jette Dyrnes, leder av Helsefagarbeidere i Delta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy