Helsefagarbeideren 3 - 2018

Hvem tar jobben? Sykepleiere som smører brødskiver og tørker støv, og helsefagarbeidere som ikke får sette insulin eller utføre enkelt sårstell. Hvordan havnet vi her? Tekst: Ann Beate Grasdalen Tenk deg at du har x antall pasienter med diagnosene a, b og c, og et fast årlig budsjett på y millioner kroner. For å behandle og pleie pasientene, kan du velge mellom fire yrkesgrupper: lege, sykepleier, helsefagarbeider og pleiemedhjelper. Yrkesgruppene forholder seg til hverandre på en skala, der legen er i den ene enden og kan i prinsippet gjøre alle oppgaver, men koster også mest å ansette. På den andre enden av skalaen er pleiemedhjelperen som kan gjøre færrest oppgaver, og som koster minst. Som leder for sykehjemmet er din oppgave å gi det beste behandlings­ tilbudet innenfor de ressursene du har til rådighet. Hvem vil du ansette? 6 Helsefagarbeideren Sett fra utsiden kan oppgavefordeling ved et sykehjem virke som en enkel sak omtrent som en skoleoppgave: På papiret ser svaret ganske innlysende ut for en utenforstående: Er det fornuftig å ansette så mange ufaglærte som mulig for å få det beste behandlingstilbudet? Du skal lete lenge for å finne en helsefagarbeider som svarer ja på det spørsmålet, eller andre helsearbeidere for den saks skyld. Skoleoppgaven illustrerer pro- blemene mange i helsevesenet opplever når økonomiske prin- sipper alene får for stor innflyt­ else på prioriteringer. Det er rett og slett vanskelig å oversette kva- litet på helsetjenester til tall og målbare data. En lignende, tilsynelatende logisk beslutning ble tatt i syke- hussektoren på begynnelsen av 2000-tallet. Flere pasientrettede oppgaver til kommunene, betød færre sengeposter på sykehusene og færre pleierelaterte oppgaver. Mange sykehus besluttet å ikke ansette hjelpepleiere/helsefag­ arbeidere lenger, og så for seg at sykepleiere fint kunne løse alle pleieoppgaver. Enkelt og greit på papiret, men ikke like greit i virkeligheten, i følge sykehus som nå vil ha helsefagarbeidere tilbake, og avdelingsledere som tviholder på sine «gamle hjelpe- pleiere». Det enkle er ikke alltid det beste. Framover er det behov for mer oppgaveglidning fra lege til syke- pleier, og fra sykepleier til helse- fagarbeider, står det på papiret. Samtidig forteller helsefagarbeid­ ere at de får utføre færre sykepleie- oppgaver i dag, sammenlignet med tidligere, og sykepleiere forteller at de må gjøre flere ikke-sykepleie­ relaterte oppgaver nå enn før. Hvordan havnet vi her? Jeg legger ned alle papirene, og tar kontakt med folk som kjenner utfordringene fra inn­ siden for å finne svar. Ansett så mange ufaglærte du kan til å gjøre alle de enkleste oppgavene. Deretter så mange helsefagarbeidere du kan til å gjøre de oppgavene ufaglærte ikke kan gjøre, og så videre. Problemet med slike skoleoppgaver er at de sjelden reflekterer hvor kompleks virkeligheten faktisk er.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy