Helsefagarbeideren 3 - 2019

10 Helsefagarbeideren Pleierne merker det veldig godt når Beathe Hedegaard-Friis ikke er på jobb. Det gjør også pasientene som har blitt godt vant med det faste holdepunktet på spiserommet under frokost og lunsj. Beathe er alltid der. Hun trenger ikke å forsvinne av gårde for å gjøre en annen oppgave, og ser med en gang når noen vil ha påfyll i glasset. Fyllingsdalen sykehjem i Bergen var for halvannet år siden første sykehjem til å ansette arbeidstakere gjennom Helt Med. Den landsdekkende organisasjonen har som oppgave å hjelpe personer med lett til moderat utviklingshemming å få jobb i det ordinære arbeidslivet, både i private og offentlige virksomheter som hoteller, dagligvarebutikker, kantiner og sykehjem. I tillegg, ikke erstatning - Dette er personer som faller mellom alle stoler, forklarer Jarle Eknes i organisasjonen Helt Med. Helt Med har som oppgave å følge opp arbeidsplassene som ansetter utviklings­ hemmede, og legge grunnlaget for at det opprettes enda flere stillinger. Bedriften er eid av stiftelsen SOR som jobber for gode levekår til mennesker med utviklingsh­ emming. Personer med lett til moderate utvik­ lingshemminger kan ta vare på seg selv, og fungerer stort sett fint og selvstendig i dagliglivet, men de aller fleste blir uføre­ trygdede i dag. I de siste ti årene har deltakelsen i arbeidslivet sunket for utviklingshemmede. For mange passer dessuten tilbudet i vernede bedrifter dårlig, og mulighetene for å få seg en vanlig jobb er små. Helt Meds hovedoppgave er å bidra til at det blir opprettet tilrettelagte arbeids­ plasser til denne gruppen i det ordinære arbeidslivet. For tiden bistår de sykehjem i blant annet Oslo, Kristiansand, Trondheim, Asker og Sandnes med å skaffe ansatte. Første skritt er å definere arbeidsoppgav­ ene. Det skal være behov som ikke blir møtt av eksisterende stillinger. På syke- hjem kan det være snakk om oppgaver på kjøkkenet, med rengjøring, følge brukere til aktiviteter på huset, og lignende. Folk søker på ordinær måte. Stillingene lyses ut på Finn.no, men ofte må Helt Med lete litt ekstra for å finne kandidater, særlig i byer der de ikke har utlyst stillinger tidligere. Denne gruppen er ikke vant med at det finnes «ordentlige» jobber å søke på for dem. Den første intervjurunden og referansesjekkingen tar Helt Med seg av. Annengangsintervjuet styres av arbeidsgiver. Etter en prøveperiode på fire uker, opprettes et vanlig arbeidsforhold. Rundt 80 prosent av kandidatene blir ansatt etter prøve­ perioden. For å kunne søke på disse jobbene, må man motta uføretrygd fra før. Den beholder de som ansatt også. I tillegg får de en lønn som tilsvarer tjue prosent av tariff. Stillingene er faste, og arbeidsoppgavene skal løses på egenhånd etter opplærings­ perioden. Arbeidstakere gjennom Helt Med skal være en ressurs for arbeidsplassen. Samtidig AVDELINGS­ KJØKKENET tar Beathe seg av Personer med lett til moderat utviklingshemming ønsker meningsfulle jobber. Det kan de få på sykehjem som til gjengjeld får stabil arbeidskraft til å avlaste enkle praktiske oppgaver. Tekst: Ann Beate Grasdalen Foto: Anne C. Eriksen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy