Helsefagarbeideren 3 - 2019

Helsefagarbeideren 15 Deltamedlemmer ved fire sykehus streiket tidligere i år for pensjon for første krone for alle, også de i stillinger under 20 prosent. – Vi vil fortsette kampen for pensjon fra første krone selv om streiken er over. Vi har fått stor støtte fra både publikum og andre fagforbund. Kampen for pensjon fra første krone er rettferdig og rimelig. Vi har streiket for likestilling og likebe­ handling og mot diskriminering. Streiken har satt fokus på urimeligheten i dagens innmeldingsgrense for pensjon, sier for­ bundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen. Helsefagarbeider Alice Svartdahl (28) ved Sykehuset Østfold er en av dem som rammes av dagens pensjonsbestemmelsene i sykehusene. Hun har hatt små deltids­ stillinger ved sykehuset i mange år, og vært avhengig av ekstravakter for å få det til å gå rundt. Når hun har jobbet mindre enn 20 prosent stilling har hun verken tjent opp til alders- og uførepensjon eller etter­ lattedekning. – Dette er ikke rettferdig. Du bør få tjene opp pensjon av alt du jobber. Det er ikke alle som selv velger å ha så liten stilling, sa Alice Svartdahl til delta.no i forbindelse med streiken. All inntekt teller fra 2020 Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med i pensjonsopptjeningen. YS Spekter mener derfor at det er viktig at også ansatte i små stillinger er meldt inn i pensjonsordningen. I kommunesektoren er alle ansatte sikret pensjonsopptjening fra første krone. Streiken fikk massiv støtte fra andre arbeidstakerorganisasjoner. En rekke for­ bund i LO, YS, Unio og Akademikerne har gitt sin støtte til kravet om pensjon fra første krone. Tariffoppgjøret 2019: Lønnsoppgjøret for sykehusansatte blir klart først i november Sykehusstreiken i juni endte med at regjeringen stanset streiken ved tvungen lønnsnemnd. Det betyr at resultatet av årets tariffoppgjør for Deltas medlemmer i sykehusene skal avgjøres av rikslønnsnemnda. Det skjer først i november. T ekst: Delta BAKGRUNNEN FOR SYKEHUSSTREIKEN LO/YS Spekter og arbeidsgiver­ organisasjonen Spekter kom ikke til enighet i meklingen for sykehus- ansatte. Streiken startet 29. mai etter at meklingen mellom YS og LO og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ikke førte frem. Totalt streiket 240 YS-medlemmer, de aller fleste Delta-medlemmer, ved fi e syke- hus: Sykehuset Østfold, Sørlandet Sykehus, Helse Bergen og St. Olavs hospital. LO og YS Spekter krevde pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. Deltids- ansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattdekning ved død. Alice Svartdahl har 18 prosent stilling som helsefagarbeider på Sykehuset Østfold og meldes ikke inn i pensjonsordningen så lenge hun jobber mindre enn 20 prosent. Foto: Gunhild Lervåg. Dette ble resultatet i årets tariffoppgjør: Finn ditt avtaleområde på delta.no/tariff

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy