Helsefagarbeideren 3 - 2019

18 Helsefagarbeideren I en rapport laget av Arbeidsforsknings- instituttet (AFI), på oppdrag av Delta, framgår det at en stor andel av de deltids­ ansatte i kommunal helse og omsorg opp- gir egen helse og at jobben er for belastende, som årsak til at de jobber deltid. For lederen av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta, Jette Dyrnes, kommer funnene i AFI-rapporten ikke som noen overraskelse. For henne er dette bare en bekreftelse av det hun daglig opplever at hennes medlem­ mer sliter med i arbeidshverdagen. Dette sier AFI-rapporten om belast- ningene ved å jobbe i helse og omsorg: Svak helse og for store belastninger er ofte nevnt blant ansatte som jobber ønsket deltid, mens mangel på store stillinger er årsak nummer én til de som jobber ufrivillig deltid. - Jeg mener vi må se nærmere på total- belastingen av arbeidsoppgavene en helsfag- arbeider utfører på sitt skift. Hvor varierte er oppgavene? Hvor stor frihet har den ansatte til å påvirke hvordan arbeidet utføres? Hvor belastende er vaktene, sier Dyrnes. Hun viser til en artikkel om søvn som ble publisert i sommerutgaven av bladet Helse- fagarbeideren, om betydningen av nok søvn for å restituere etter belastende vakter. Mange pleiere går kveldsvakt etterfulgt av dagvakt, noe som ofte ikke gir mer enn ni timer fri. Da blir søvnlengden i snitt på bare fem timer, viser studier, for man skal reise hjem, spise litt og finne roen før man sover. - For kort hviletid et problem Hovedregelen i Arbeidsmiljøloven tilsier at du skal ha sammenhengende hviletid i 11 timer mellom hver vakt, i løpet av et døgn. Lokalt kan det gjøres avtale om unntak eller gis dispensasjon fra Arbeidstilsynet helt ned i åtte timer mellom hver vakt, i løpet av et døgn. Lederen for Helsefagarbeiderne mener Arbeidsmiljølovens bestemmelser er i knappeste laget og kanskje ikke har gode nok bestemmelser om hviletid for de mest krevende jobbene innenfor kommunal helse og omsorg. - Ikke minst det at vi jobber med mennesker, gjør at det kreves mer tid for å hente seg inn etter en krevende vakt. - Når vi kommer hjem klokka 22.30 etter å ha sittet med en pasient som er døende, tar det litt tid for å lande. Du får ikke sove med en gang. Noen steder kan det være så lite som åtte timer mellom vaktene, der det er avtalt, sier Jette Dyrnes - Det er for kort tid, mener hun. Etterlyser modige arbeidsgivere Det snakkes om at samfunnet trenger titusenvis av helsefagarbeidere, unge oppfordres til å ta fagbrev. - Vi kaster blår i øynene på dem som vil utdanne seg til helsefagarbeidere når vi sier at vi trenger så og så mange av dem for å møte framtidens omsorgsbehov, sier Dyrnes. - «Alle» sier, og Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt fram tall som viser, at vi trenger et stort antall helsefagarbeidere i framtiden. Men det som de er ferdig ut- dannet som helsefagarbeidere har vanske­ ligheter å få fast jobb, og i hvert fall i en stillingsstørrelse som gir økonomisk trygghet. Deltid er et stort problem for de unge og vi vet at ønsket deltid avler uønsket deltid. Dyrnes mener arbeidsgiverne er for strenge med å ansette i akkurat den prosenten som er ledig i øyeblikket. Da kommer man aldri ut av den onde sirkelen. - Ansett den nye helsefagarbeideren i 100 prosent, for det er alltid behov for folk. Arbeidsgiver må våge å være mer modig, sier Jette Dyrnes. Nedslående funn om heltidskultur: - Jeg er veldig lei meg for at vi ikke har kommet lenger Godt voksne helsefagarbeidere jobber i redusert stilling fordi arbeidspresset er for stort. - At vi ikke har kommet lenger blir jeg veldig lei meg for, sier Jette Dyrnes. Tekst: Siv M. Bjelland Foto: Odd Sverre Aasbø ÅRSAKER TIL DELTID 2 av 10 synes arbeidet er for belastende for en fulltidsstilling 3 av 10 har for dårlig helse til å jobbe fulltid 6 av 10 synes det er vanskelig å få heltidsstilling, eller økt stillingsbrøk Undersøkelsen ble gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet AFI blant Delta-medlemmer som jobber innen kommunal helse og omsorg. «Jeg mener vi må se nærmere på totalbelastningen av arbeidsoppgavene en helsefagarbeider utfører på sitt skift»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy