Helsefagarbeideren 3 - 2019

26 Helsefagarbeideren Det er mange år siden det dårlige forholdet til den tidligere arbeidsgiven startet, og Trine Ellefsen er fremdeles ikke klar til å legge det hele bak seg. Urettferdigheten forfølger henne ennå. Hun har mistet tilliten til systemet. NAV, Arbeidstilsynet, politikerne, instanser som har ansvar for å forvalte lovene og reagere når de blir brutt, gjorde ikke jobben. Varslet Arbeidstilsynet Det startet med at Trine urettmessig mistet en mellomlederstilling etter at hun hadde vært sykemeldt i to uker. NAV ble varslet og var involvert, men det ble ingen god prosess. Det endte med at hun godtok å bli omplassert til en ny avdeling. Der oppdaget hun at Arbeidsmiljølovens overtidsbestem­ melser systematisk ble brutt. Trine gikk tjenesteveien uten at noe skjedde. Så varslet hun Arbeidstilsynet og sentrale myndig­ heter om forholdet som var godt doku­ mentert, men det fikk ingen konsekvenser for arbeidsgiver. - Jeg var «et hår i suppa» for dem, og fikk skriftlige advarsler. Jeg hadde mange hyggelig kolleger, likevel følte jeg meg aldri trygg, var aldri sikker på om jeg kunne stole på alle, forteller Trine. - Advarslene ga opplevelse av at kolleger informerte senterleder om meg. Jeg var også usikker på om uvedkommende leste mine e-poster. Det var slitsomt. Det var ikke greit i det hele tatt. Fikk ingen konsekvenser Hun mener flere sentralt i administrasjonen må ha kjent til lovbruddet, og synes det er merkelig at de tillitsvalgte, som var fra flere forbund, ikke reagerte. Andre på arbeids­ plassen ble også rammet. En kollega som reagerte på måten hun ble behandlet på, ble utsatt for ubehageligheter fra ledelsen. Til slutt ble hun sagt opp, med beskjed fra advokat som bistod arbeidsgiver om at det ikke var muligheter for forhandlinger. Det var på mange måter like greit, for situasjonen var helt uholdbar. Etterhvert som saken skred frem, ønsket advokaten å forhandle frem en minnelig løsning. Dette avslo Trine først. Represent- anten fra forbundet hun var medlem av, mente at summen de tilbød var omtrent hva hun kunne forvente å få ved en rettsak, og ble anbefalt å inngå forlik. Hun var sliten og følte seg maktesløs, og lot seg overtale til å følge rådet. Fremdeles angrer hun på at hun ga etter. Det hadde vært godt for ettertiden å ha en objektiv vurdering av måten hun ble behandlet på. På denne tiden var hun medlem av et annet forbund enn Delta. Hun tror mulig­ heten til å komme i direkte kontakt med jurister gjennom Delta Direkte er gull verdt for arbeidstakere i samme situasjon som henne. - Hadde jeg hatt den muligheten den gangen, tror jeg at saken hadde blitt løst på et tidlig stadium og ikke blitt så omfattende, sier hun. Kommenterer på Facebook To år senere publiserte kommunikasjons­ rådgiveren på hennes tidligere arbeidsplass et innlegg på Facebook som hun kommen­ Vanskelig når ingen tar ansvar for feil Et dårlig arbeidsforhold ble enda verre etter at Trine Ellefsen varslet om brudd på overtids­ bestemmelsene. Til slutt valgte hun å slutte i jobben. Da hun kommenterte en glansbildehistorie fra arbeidsplassen på Facebook, landet et brev i postkassen fra tidligere arbeidsgiver. Trine Ellefsen er utdannet vernepleier. Etter varslersaken har hun valgt å engasjere seg fag- politisk. I dag er hun vara til styret i Vernepleierforbundet i Delta. Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy