Helsefagarbeideren 3 - 2019

36 Helsefagarbeideren Mange forbinder multippel sklerose (MS) med rullestolbruk, men de fleste med syk­ dommen i 2019 går på beina. Likevel er det en svært alvorlig sykdom som ikke kan kureres, bare forebygges og symptomlindres. Faren for attakk og for å gå inn i en pro­ gressiv periode, er alltid til stede. Det gjør det psykiske aspektet av sykdommen krevende. At MS er en muskelsykdom er en vanlig misforståelse blant folk flest. Hele 8 av 10 svarte feil i en nylig gjennomført under­ søkelse. Bare 1 av 10 visste at det er en hjernesykdom. Dette til tross for at nesten halvparten av respondentene (44 %) kjente noen som har sykdommen. Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov blant 1007 personer sist mai på oppdrag av MS- forbundet. Autoimmun sykdom MS antas å være en autoimmun sykdom. Det innebærer at immunapparatet angriper eget sentralnervesystem. - Vi kjenner ikke årsaken. Derfor har vi heller ikke noen kur for MS, forteller Lars Bø som er nevrolog ved Nasjonal kompe­ tansetjeneste for MS ved Haukeland uni­ versitetssjukehus i Bergen. Han tror syk- dommen kan være vanskelig å forstå, blant annet fordi symptomene er så forskjellige. Sykdommen forårsaker betennelsesflekker i hjerne og ryggmarg som oppdages med MR-undersøkelse. Betennelsen kommer flere steder, og kan oppstå hvor som helst. Etter betennelsen dannes det arr som kan gi kronisk skade. Symptomene og syk­ domsforløpet varierer veldig fra person til person, noe som gjør MS krevende å hånd­ tere. Det er mulig å ha sykdommen i flere år før diagnosen stilles. Samtidig er tidlig deteksjon viktig for å forebygge skader. Kriteriene for å sette diagnose har endret seg over ti-tjue år. Tidlig diagnose viktig - Nå kan man sette MS-diagnose tidligere enn før, og det er bra, sier Bø. - Betennelsen gir arr i hjernen. Man kan ikke reparere arrene etter gammel betennelse, men i økende grad gi stadig bedre forebyggende behandling. Derfor er det viktig å få stilt diagnosen tidlig, før man får for mange arr. Utviklingen de siste årene har gått mot å gi pasienter sterkere behandling tidligere for å unngå at sykdommen skal utvikle seg dårligere langt fram i tid. Pasienten kan komme seg over forverringsepisoder til å begynne med og virke frisk. Da har det vært vanskelig å motivere til å gi sterk nok tidlig behandling. Dette har endret seg i det siste, noe som betyr at vi om ti-tjue- tretti år vil erfare at stadig færre utvikler betydelig invaliditet, ifølge nevrologen. Selv om MS rent statistisk vil gi mildere plager framover, så er det umulig å gi sikker prognose for den enkelte pasient. Ingen kan med sikkerhet si hvordan syk­ dommen vil utarte seg i løpet av en fem- eller tiårsperiode. Endringer kan svinge raskt med plutselige attakk som påfølges av perioder hvor man opplever forbedring i uker og måneder. Sykdommen kan også havne i progressive faser der man over en periode på måneder og år gradvis blir verre. Behandling Anfallene kan behandles, men den lang­ somme forverringen i progressive perioder er vanskeligere å gjøre noe med. Men om betennelser stoppes tidlig, så reduseres risiko for å gå over i progressiv fase. - Vi har fått bedre medisiner for å stoppe betennelser, og kommer tidligere til med sterkere behandling. Risikoen blir mindre, men vi kan ikke gi noen garanti. Det er en psykisk utfordring, og denne pasientgruppen har hyppigere depresjon og angst enn andre, forteller Lars Bø. MS-behandlingen går ut på å begrense utviklingen og behandle symptomer. Det er viktig med en omfattende kartlegging for å avdekke de svært varierte behovene som kan endre seg over tid. Derfor bør pasientene få jevnlig oppfølging. I en kart­ legging er det vanlig å undersøke respira­ sjonen, svelgevansker, kognitiv funksjon, spastisitet, gange, primære og sekundære smerter, vannlating, avføring, seksualfunk­ Lars Bø er nevrolog og leder for den nasjonale kompetansetjenesten for MS. Til daglig jobber han på Haukeland universi- tetssykehus som overlege. Han behandler MS-pasienter, driver forskning og jobber med kompetansetjenesten. VI KJENNER IKKE ÅRSAKEN - Derfor har vi heller ikke noen kur for MS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy