Helsefagarbeideren 3 - 2019

4 Helsefagarbeideren & KORT GODT Så mange jobber turnus i helse- og sosialtjenesten: 9 av 10 helsefagarbeidere 8 av 10 hjelpepleiere 6 av 10 sykepleiere Kilde: SSB I sommer blir det lansert et modulbasert e-læringskurs for brann- og helsepersonell om hvordan etatene kan samarbeide: www.dsb.no/livsviktig Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammen­ lignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene. Siden 2016 har kommunene vært pliktige til å kartlegge utsatte grupper. Blant annet skal brann være tema under forebyggende hjemmebesøk til eldre som ikke har tjenester. Kommunen skal sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle sine brukere. Det innebærer blant annet at helsehjelpen blir gitt på en slik måte at brannsikkerheten ivaretas. Fire enkle øvelser for å forebygge fall Eldre som bor hjemme og bruker hjemmetjenester, fikk bedre livskvalitet og balanse etter å ha gjennomført et program med enkle øvelser som forebygger fall. Det viser resultater fra et forskningsprosjekt ved OsloMet. Her er øvelsene 1. Sett deg på en stol uten å bruke armene eller armlenene. Etter hvert kan du lukke øynene samtidig, heve eller senke stolen. 2. Veksle mellom å gå på tå og hele foten. Fortsett med å gå på tå, og etter hvert kan du forsøke å lukke øynene samtidig. 3. Gå i åttetall. Utvid øvelsen med lukkede øyne. 4. Gå i trapper, både opp og ned. Kilde: forskning.no hvaerdemens.no Nettstedet hvaerdemens.no er tilpasset personer med utviklingshemning, og er tilgjengelig på alle nordiske språk, engelsk og lule-, nord- og sørsamisk. Her presenteres fakta og kunnskap ved bruk av tekst, bilder, animasjon og tale. Tekstene er skrevet på et lettfat­ telig språk. Nettsiden avsluttes med en quiz som oppsummerer innholdet, og der kan man også sjekke om budskapet er forstått. Sidene er utviklet av Aldring og helse. Ta fagskoleutdanning innen kirurgisk virksomhet Fagskoleutdanningen skal gi helsefagarbeidere økt kompetanse innen hygiene og smitte­ vern, sterilforsyning og det kirurgiske pasientforløpet. Funksjons- og ansvarsområder i kirurgisk virksomhet omfatter praktisk pleie- og omsorg til kirurgiske pasienter, innen sterilforsyning og i støttefunksjoner på operasjonsavdelinger. Utdanningen tilbys av Fagskolen i Østfold. Nasjonalt eldreombud fra 2020 Eldreombudet skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov i samfunnet etter modell fra Barneombudet. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund sammen med Senter for et aldersvennlig Norge. Kilde: Regjeringen.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy