Helsefagarbeideren 3 - 2019

Helsefagarbeideren 5 Nå har vi valgt våre nye sjefer Kommunevalget er nå gjennomført, der vi alle har valgt våre nye sjefer. Det er viktig at vi påvirker de valgte for å få gjennomført det de har lovet, og hva den enkelte er opptatt av. Det er mye som skal skje, og bør skje, i tjenestetilbudet til innbyggerne og i arbeidshverdagen til de ansatte. Sammenslåing av flere kommuner vil gi bedre tjeneste­ tilbud til de innbyggerne vi har ikke lov til å feile overfor. Arendalsuka Arendalsuka, og vårt arrangement av paneldebatt var svært vellykket. Dette var et samarbeid med kost og ernæringsforbundet. Du kan lese om debatten i en egen artikkel i dette bladet. Et av de viktige temaene som preget denne uka var underernæring blant hjemmeboende brukere. Statssekretær i Anne Bramo i helse og omsorgsdepartementet kunne fortelle om statlige tilskuddordninger for gjennomåpning av sykehjemskjøkken. Imidlertid var det svært få søkere til tilskuddordningen. Her kan det ligge ubenyttede muligheter for sykehjem til å søke om midler. Langvakter Nylig mottok vi en mail fra et medlem hos oss, som fortalte om sin hverdag. Problemene var beskrevet som oppfatningen har vært, og er kjente problemstillinger for oss som vi hver dag arbeider med å forbedre. Dette gikk på slitne kollegaer som ikke orket å jobbe mer enn deltidsstillinger. Min erfaring er at kjente mennesker er en glede for de som mottar tjenester. Grunnbemanningen må fortsatt økes for at man kan få bedre tid med brukerne. Det legges opp til at brukere av hjemmetjenesten bor hjemme lenger. Det blir stadig flere eldre, og oppgavene blir flere for hjemmeboende og beboere ved sykehjem. Politikerne rundt om har ikke tatt dette innover seg, der økonomi styrer foran bemanningen. Vi trenger, som fremlagt i Fafo rapport tidligere i høst, fleksible arbeidstidsordninger der dette lar seg gjennomføre. Det har vært vellykkede slike ordninger i flere kommuner. Dette er noe Delta gjennom flere år har en rekke eksempler på at er vellykket. Det er mindre sykefravær blant de ansatte ved ordningen med langturnus. Erfaringer viser at dette gir bedre arbeidsforhold også. Dette vil vi nok også fremover se at flere kommuner vil ta etter. Jobben vi har krever sin fagarbeider. Vi er glade for at vi stadig får flere yrkesaktive medlemmer, det er også en god økning av antall medlemmer som vil organisere seg hos oss. En god høst ønskes alle Basse Berger, nestleder av Helsefagarbeidere i Delta Kommunevalget er gjennomført. Det er viktig at vi påvirker de valgte for å få gjennomført det de har lovet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy