Helsefagarbeideren 3 - 2019

6 Helsefagarbeideren I fjor høst var det kniven på strupen. Nå måtte noe gjøres på Mildeheimen syke­ hjem i Bergen. Sykepleierstillinger var utlyst uten kvalifiserte søkere. Turnusen var full av huller, og bruken av vikarer utstrakt. Den lenge planlagte omorganiseringen kunne ikke vente lenger. - Vi hadde lenge tenkt på å sette syke­ pleiere i eget team og helsefagarbeidere til å lede i avdelingene. Søreide sykehjem i Bergen har hatt denne organiseringen siden de startet opp, og vi har snakket om at det kan være aktuelt her også, men ikke gjort noe mer med det. Å gjøre omorgani­ sering tar mye tid, men nå var vi bare nødt. Vi må bruke sykepleierressursene våre bedre. Fungerende enhetsleder Liv Iren Stenevik Lund snakker engasjert. Sammen med henne sitter hjelpepleier Ann-Kristin Engeset som snart skal starte i ny jobb som avdelingsleder. Da blir hun nærmeste leder for helsefagarbeider Helene Steine som sitter ved siden av. Raskt etter nyttår i år startet de å plan­ legge omorganiseringen som trår i kraft 30. september. Arbeidet ble satt til Arbeids- miljøgruppen som består av verneombud, tillitsvalgte, egne representanter fra syke­ pleierne og helsefagarbeiderne, og represen­ tanter fra ledelsen. Da Helsefagarbeideren besøkte sykehjemmet var det fremdeles sommer. Om under to måneder braker det løs. Fem avdelingsledere går inn i nye stillinger. De er alle helsefagarbeidere, og alle utenom en, er rekruttert internt. Totalt har sykehjemmet åtte avdelinger. Fremdeles vil noen avdelinger være ledet av sykepleiere, men på sikt er planen å ha helsefagarbeidere som ledere av alle. - Hvorfor vil dere ha helsefagarbeidere som avdelingsledere? - Fordi vi vet at det blir sykepleiermangel, og vi merker det godt. Vi må utnytte ressursene bedre. Nå gjør sykepleiere alt: Det var sykepleiermangelen som utløste omorganiseringen, men løsningen er alle parter fornøyde med: Sykepleiere får konsentrere seg om det sykepleiefaglige, og helsefagarbeidere styrer den daglige pleien. Tekst: Ann Beate Grasdalen Foto: Anne C. Eriksen HER BLIR HELSEFAG- ARBEIDERE AVDELINGS og sykepleiere gående på topp Mildeheimen sykehjem gir helsefagarbeidere fle e karriere­ muligheter. De vil benytte helsefagarbeidere som avdelingsledere. Flere sykehjem i Bergen går inn for samme modellen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy