Helsefagarbeideren 3 - 2020

12 Helsefagarbeideren Bruken av uniformer er omdiskutert blant både helsefagarbeidere og vernepleiere. En vanlig årsak til å ønske uniform er at det kan bli mye slitasje på eget tøy som ikke blir tilstrekkelig kompensert av arbeids­ giver. Påbudt under stell i Narvik I Narvik kommune har de ansatte i bolig- tjenesten fått økt tilgang på uniformstøy til bruk under stell og pleie av personer med multifunksjonshemminger. Før har noen ansatte fått, andre ikke. Nå får alle som vil ha. - Det har ikke vært noe spørsmål fra arbeidsgiver, de har bare ordnet det, forteller Arnt Ove Pettersen som er hovedtillitsvalgt for Delta. I kommunen har de mange boliger der personer med varierende grader av utviklingshemming bor sammen. Uniformen skal bare benyttes under stell og pleie, understreker Arnt Ove, og aldri utendørs. Han er utdannet helsefagarbeider og har arbeidet i boligtjenesten i mange år. Under stell er det nå påbudt å bruke uniform i Narvik, og den skal tas av før man går inn til en bruker for å utføre miljøarbeid. Imidlertid handler begrens- ningene i uniformsbruken om mer enn hygiene. Det etiske perspektivet er viktig, og Arnt Ove tror ikke at en høytfunger­ ende bruker ville ha satt pris på det om han gikk inn i uniform. Man må være bevisst sine roller i boliger med blandede typer brukere, sier han. Uniform er positivt i stellsituasjoner av hygieniske årsaker, men ikke ellers, for man er i andres hjem, noe som leder til en avveining mellom det etiske og det hygieniske. I praksis kan det by på utfordringer å løse deler av jobben med uniform og andre uten. Tidspress kan fører til at ikke hele uniformen blir skiftet ut, men bare over­ delen. Og om en bruker henvender seg til deg i fellesområdene mens du er i uniform, så kan du ikke alltid si «vent litt, jeg må bare gå og skifte først.» Han skulle ønsket at uniformen så mer ut som dagligdagse klær. I dag har de valget mellom en typisk helseuniform og en hånd- verkerbukse. I de fleste enheter benyttes derfor samme uniform som i sykehjem og hjemmetjeneste. Noen har heller valgt å kjøpe vanlige klær, for eksempel t-skjorte Kommuner vurderer uniformsbehovet i boligtjenestene ulikt I Moss bruker de uniform ved smitteutbrudd, i Narvik hele tiden Uniformsbruk har tidligere ikke vært vanlig for ansatte som jobber for personer med utviklingshemminger. Koronatidene har gitt mange tilgang på uniform, men bør den benyttes fast, eller bare ved smitteutbrudd? Tekst: Ann Beate Grasdalen «Yrkesetisk er det bedre å ha joggebukse og t-skjorte, men ikke for smittevernet. Har du uniform på, da er du mer bevisst» ARNT OVE PETTERSEN Foto: Malin Oliane Bjørnstad Roer «Vi valgte å gå tilbake til privattøy fordi vi ikke jobber i en institusjon, vi jobber i hjemmene til folk» MARI BJØRNSTAD ROER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy