Helsefagarbeideren 3 - 2020

22 Helsefagarbeideren forhåndssamaler ideelt sett bør starte før innleggelse på sykehjem, og alltid inkludere en lege. Samtidig mener han at man kan holde gode forhåndssamtaler uten legen til stede. - Jeg observerte en samtale der en helse- fagarbeider ledet samtalen. Det var bare han som var med av helsepersonell, og pasienten hadde sterk kognitiv svikt. Det ble en fin samtale som ivaretok pasienten og pårørende på en god måte, og det handlet mye om at han kjente pasienten så godt, for det var krevende å ha en god samtale på grunn av den kognitive svikten. Jeg tror absolutt at helsefagarbeidere har en rolle å spille i forhåndssamtaler, sier han. Samtaletema Viktige spørsmål å avklare, er om pasient­ ene selv ønsker å få informasjon om be- handling og delta i beslutningsprosesser, om det er noen andre de ønsker at skal informeres, og som eventuelt kan ivareta deres interesser i beslutningsprosesser. Andre viktige tema er hvem de ønsker skal være sammen med dem ved livets slutt, ønsker rundt akutte situasjoner, synspunkter rundt sykehusinnleggelse, og om man ønsker å leve så lenge som mulig. Dette er vanskelige spørsmål å ta stilling til, og like viktig som svarene, er refleksjon­ ene i etterkant. - Vi snakker om disse tingene, også setter det i gang en prosess. Folk kan endre opp- fatning senere, eller utvikle tankene. Der­ for er det viktig at man inviterer pasienten til å ta kontakt med helsepersonell om de ønsker å diskutere mer, men særlig at helse- personell tar kontakt med pasienten senere, enten om et halvt år, om et år, eller ved sykdom: «Nå har du fått lungebetennelse, vi snakket sånn og sånn for en stund til- bake, tenker du likt om dette i dag, eller tenker du annerledes?» Spørsmålene som stilles under en for- håndssamtale skal bidra til gode valg senere om hvorvidt man skal behandle kurativt, eller lindrende/palliativt. Samtidig er det ett spørsmål som Trygve Johannes Sævareid mener stilles for ofte i dag. - Vår erfaring, uten at vi har tall på det, er at mange sykehjemspasienter eller pårørende blir spurt om de ønsker at vi skal starte hjerte-lunge-redning om hjertet stanser. Jeg tenker at det er uheldig, for en god del av disse pasientene er ikke HLR et godt alternativ, uansett. De er for syke og skrøpelige. Det er et spørsmål som nok ofte inngår i en forhåndssamtale, men vi har ikke tatt det med i veilederen, forteller han. Å ta stilling til HLR krever god vei­ ledning, kommenterer Sebastian von Hofacker. Forskning viser at mange eldre ønsker å få informasjon om sin helsetil- stand men overlater beslutningen gjerne til legen, som de har tillitt til at sitter med den rette kompetanse. Ønsker nasjonal D-dag Informasjonen som framkommer gjennom forhåndssamtaler må dokumenteres og være lett tilgjengelig for helsepersonell når beslutninger skal tas. Det er en utfordring i dagens helsevesen som ikke kommuniserer godt nok på tvers av nivåene. Samtidig er ingen beslutninger endelig tatt gjennom en forhåndssamtale. Det kan være at pasienten senere endrer oppfatning. De fleste av oss snakker sjelden om døden, så det kan være vanskelig å formidle meninger om saker man kanskje ikke har reflektert over før. - Jeg fantaserer om at det blir utropt en nasjonal nasjonal «D-dag» (Death, Dying and Donation) der folk blir oppfordret til å snakke om disse tingene, sier von Hofacker som skulle ønske forhåndssamtaler ble løftet opp på samfunnsnivå, slik at alle voksne tar stilling til viktige spørsmål ved det å dø, og til organdonasjon. Sebastian von Hofacker ved Verdighetsenteret mener alle trenger å ta stilling til viktige spørs- mål vedrørende behandling i livets sluttfase. Mange sykehjem holder samtaler der pasientene ikke er aktive 2 av 3 norske sykehjem holder alltid eller ofte samtaler om livets sluttfase, i følge en undersøkelse fra 2014. Samtalene fant først og fremst sted når pasientens helsetilstand ble forverret, når pasienten gikk inn i siste livsfase eller i forbindelse med innkomstsamtalen. Sykehusinnleggelse, smertelindring og hjerte-lunge-redning var de hyppigste temaene. Pårørende og sykehjemslege deltok som oftest i samtalene, pasientene deltok mer sjeldent. Kilde: Forberedende samtaler i norske sykehjem, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2017 «Jeg tror absolutt at helsefagarbeidere har en rolle å spille i forhåndssamtaler» TRYGVE JOHANNES LEREIM SÆVAREID

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy