Helsefagarbeideren 3 - 2021

Å jobbe når alle andre har fri Visste du at det som hovedregel ikke er tillatt å jobbe på søndager og helligdager i Norge, og kjenner du til reglene for arbeid på slike dager? J obber du turnus i helse- og omsorgssektoren kan du vanlig- vis se langt etter fri i helger og høytider. Mens ansatte som jobber dagtid sjekker kalenderen for å finne ut hvor mange av årets hellig- dager som havner på en arbeidsdag og dermed gi rett til en fridag, er mange helsefagarbeidere allerede i gang med å planlegge hvordan jul eller påske skal feires. Hvordan blir julaften i år, får jeg være sammen med barna mine den kvelden, og hva med besøket til svigerfamilien? Blir det mulig å reise på hytta i påsken neste år? Noen synes det er fint å jobbe i høytidene, men for mange kan det kjennes tungt å gå fra familien, ikke kunne delta på det man ønsker eller rett og slett oppleve at man «alltid» er på jobb når alle andre har fri. Slik reguleres arbeid på søndager og helligdager Det er først og fremst i Arbeids­ miljøloven vi finner de viktigste bestemmelsene om arbeid på søndager og helligdager, men Lov om helligdager og helligdagsfred og Lov om 1. og 17. mai har også betydning. Helligdager og Lov om helligdagsfred Lov om helligdager og helligdags- fred definerer hvilke dager som regnes som helligdager i Norge. Samme lov definerer også hellig- dagsfreden, det vil si innenfor hvilket tidsrom det foreligger et alminnelig forbud mot å arbeide. I tillegg til alle søndager, har vi 10 helligdager i Norge. 1. og 17. mai reguleres i egen lov. Dette er ikke helligdager, men høytids­ dager. Dagene er likestilt med søndager, men ikke når det gjelder helligdagsfreden. Ordningen med helligdager og helligdagsfred har fra gammelt av både hatt et religiøst og et sosialt formål. Det har vært viktig at all- menheten kunne ta del i kirkelige handlinger, men også få muligheter for nødvendig arbeidshvile. Visste du at Norge ligger omtrent på gjennomsnittet i Europa sam- menlignet med andre land når det gjelder antall helligdager og alminnelige fridager? Alle de nordiske landene har flere, mens land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland har færre. Arbeidsmiljøloven Kapittel 10 i Arbeidsmiljøloven handler om arbeidstid, og det er her vi finner reglene om søndags­ arbeid. Med søndagsarbeid regnes også arbeid på helligdager. I § 10-10 står hovedregelen om arbeidsfri på søndager og helligdager, samt en definisjon på hva som regnes som søndagsarbeid. HELLIGDAGER: første nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, første juledag og annen juledag. HØYTIDSDAGER: 1. mai og 17. mai ! 32 Helsefagarbeideren 2-2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy