Helsefagarbeideren 3 - 2022

1. Fyll ut skademelding raskt og presist Skjer det en skade i arbeid er det viktig å fylle ut skademelding snarest mulig, hvor det framkommer at skaden skyldes en arbeidsulykke. 2. Send skademelding til både NAV og forsikringsselskap Yrkesskade må meldes til NAV og forsikringsselskap snarest mulig. Følg opp at arbeidsgiver sender skademeldinger, alternativt send inn selv. 3. Oppsøk lege så raskt som mulig Det er et vilkår for å få erstatning ved yrkesskade at det er årsakssammenheng mellom skaden og den aktuelle arbeidsulykken. 4. Oppsøk lege jevnlig etter skaden Skadelidte må kunne dokumentere sammenhengende plager fra akuttfasen til en kronisk fase 1-2 år etter skaden. 5. Ta vare på kvitteringer for merutgifter Skadelidte skal i utgangspunktet få dekket utgifter til behandlinger, medisiner etc. dersom det er godkjent yrkesskade. Utgifter som ikke dekkes av NAV, kan kreves dekket av forsikringsselskapet. 6. Skadelidte kan ofte ha flere forsikringer som gir dekning Det er viktig å gå gjennom samtlige forsikringer for å avklare hvilke rettigheter de gir, enten de er tegnet privat, eller gjennom arbeidsgiver. 7. Hvilken rett har medlemmer til advokatbistand i yrkesskadesaker? Delta-medlemmer som er utsatt for skade i forbindelse med sitt arbeidsforhold, eller har fått en sykdom som er forårsaket av arbeidet, oppfordres til å ta kontakt med aktuelt regionkontor eller Delta Direkte så snart som mulig. 8. Advokat må kobles på raskt dersom det foreligger avslag fra NAV eller forsikringsselskap Ved avslag på vedtak om yrkesskade fra NAV, eller avslag fra for- sikringsselskaper på dekning, løper det korte frister for klage/anke. 9. Konferer med advokat før valg av medisinsk spesialist Cirka 2 år etter skaden blir det vanligvis innhentet en spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig. Skadelidte bør ikke akseptere forsikringsselskapets forslag til spesialist uten å ha konferert med en advokat som har erfaring fra personskadeoppgjør. 10. Konferer med advokat før aksept av tilbud om minnelig oppgjør Konferer med en advokat med erfaring fra erstatningsoppgjør før endelig avtale inngås. Foto: Delta å huske på ved yrkesskade VIKTIGE TING 28 Helsefagarbeideren 3-2022 Linn Tjensvold Kilde: Delta.no Les mer om yrkesskade på Deltas nettsider MELD FRA SÅ SNART SOM MULIG Delta får stadig spørsmål om yrkesskade fra medlemmer og tillitsvalgte – ofte via Delta Direkte – rådgivningstjenesten for medlemmer og tillitsvalgte. Leder av advokatseksjonen i Delta, Linn Marie Schilling Tjensvold, sier det er svært viktig at du melder en skade så raskt som mulig. –Når du blir skadet på jobben eller syk av arbeidet, må skaden/sykdommen meldes så snart som mulig. Skaden må meldes NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Når skaden blir meldt, bør den beskrives grundig. Det er spesielt viktig at det som er «uvanlig» ved den, i forhold til arbeidet du normalt utfører, beskrives, sier Deltas advokat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy