Helsefagarbeideren 3 - 2022

1. Hvordan skal ferie jeg har til gode tas ut? Hver ansatt har etter ferieloven rett på 25 virkedager ferie. En virkedag er mandag til og med lørdag, med unntak av røde dager. De fleste har i tillegg avtale om en femte ferieuke, slik at man har 30 virkedager i ferie. Etter ferieloven har ansatte rett til å ta ut tre uker ferie (18 virkedager) i hovedferieperioden som er mellom 1. juni og 30. september. Det gjenstår da en restferie på 7 virkedager. Denne restferien kan du som arbeidstaker kreve å ta ut samlet. I tillegg har mange avtale om den femte ferieuka (fem virkedager) gjennom tariffavtale eller arbeidsavtale. Du og din arbeidsgiver kan også bli enige om at restferien skal tas ut i enkeltdager. Du vil da ha rett på like mange arbeidsdager feriefritid som du i snitt har arbeidsdager per uke. 2. Hvor lang tid i forveien må arbeidsgiver varsle meg om tidspunktet for ferien? Ferie skal drøftes med deg eller din tillitsvalgte og varsles i rimelig tid. Dette gjelder både for hovedferien og for restferien. Som ansatt kan du kreve å få varsel om tidspunktet for ferien tidligst mulig og senest to måneder før ferietidspunktet, med mindre særlige grunner er til hinder for dette. Dersom restferien ikke fastsettes før senere på året, vil det ikke alltid være mulig å innfri et krav om varsel på to måneder før ferietidspunktet. Her må arbeidsgiver likevel gi varsel i rimelig tid, og kan ikke brått og uten forvarsel pålegge deg å avvikle den resterende ferien. 3. Jeg er over 60 år og skal ta ut den ekstra ferieuka – hva har jeg krav på? Ansatte over 60 år har krav på en ekstra ferieuke på 6 virkedager (ofte kalt den sjette ferieuka). Dette er en rett du som arbeidstaker har fra og med det året du fyller 60 år. Som ansatt står du fritt til å selv velge når og hvordan denne ferien skal tas ut, med mindre noe annet er avtalt med din arbeidsgiver. Dette innebærer at du selv bestemmer tidspunktet for ferien, så lenge du varsler arbeidsgiver om tidspunktet minst to uker før. Du kan også velge hvorvidt du ønsker å ta ut ferien samlet eller som enkeltdager. Tar du ut ekstraferien i enkeltdager, har du rett på å få så mange arbeidsdager som du vanligvis ville ha arbeidet i løpet av en uke. Merete Steinsheim Delta Direkte Har du noe du lurer på, ta kontakt Telefon: 02125 (mandag-fredag 8-20) E-post: direkte@delta.no Tre svar på spørsmål om restferie og den sjette ferieuka: Feil i forrige utgave om hvor mye du kan jobbe før du blir trukket i pensjon I forrige utgave av Helsefagarbeideren stod det i en faktaboks på side 20 om alderspensjon, «at for å unngå å bli trukket i alderspensjon, kan man ikke jobbe ekstra i mer enn det som tilsvarer 20 prosent stilling.» I KLP gjelder dette bare for sykepleiere. Hovedregelen er at de ansatte med offentlig tjenestepensjon fra KLP skal innmeldes i pensjonsordningen fra første time i jobb. I artikkelen stod det videre: «Om man mottar pensjon innenfor AFP-ordningen i KLP, så kan man tjene opptil 30 000 i året uten at pensjonen avkortes. Dette beløpet ble reforhandlet i november i fjor, og doblet fra 15 000 til 30 000 fra og med januar 2022.» Vi vil presisere at endringen kun gjelder for AFP-pensjonister i KLP. For de som mottar pensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK), er grensen fremdeles på 15 000. Det betyr at de som mottar AFP fra SPK må melde fra hvis det viser seg at inntekten deres kommer til å avvike med mer enn 15 000 kroner fra det de har oppgitt i forventet inntekt per år. Helsefagarbeideren 3-2022 35

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy