Helsefagarbeideren 3 - 2022

TEKST: LINN MARIE SCHILLING TJENSVOLD LEDER AV ADVOKATSEKSJONEN I DELTA OG IRMELIN STØDLE RÅDGIVER I ARBEIDSLIVSAVDELINGEN Ofte tar arbeidsgiver kontakt og spør deg om du kan jobbe en vakt, for eksempel en lørdag ettermiddag. Dere avtaler, du forbereder deg til vakta og avlyser kanskje andre avtaler du har den lørdagskvelden, men får en telefon på fredag om at du ikke trenger å komme likevel. Eller du har avtalt flere vakter kommende uke, men får melding fra leder et par dager før om at du ikke kan få alle vaktene dere har avtalt. Uansett om du er tilkallingsvikar, hel- eller deltidsansatt, så gjelder den samme hovedregelen for avtalte vakter. En avtale om en vakt er å anse som en avtale om midlertidig tilsetting etter arbeidsmiljøloven, der oppsigelsesfristen er minimum en måned etter § 15-3. Den aktuelle vakten er da en inngått avtale, og den er bindende for begge parter. Har du sagt ja til å jobbe en vakt, må du stille til avtalt tidspunkt for vakten og arbeidsgiver må betale deg for arbeidet. Du har altså rett på lønn for hele den tiden/vakten som er avtalt. Sørg for dokumentasjon En muntlig avtale om vakt er like bindende, men Delta anbefaler våre medlemmer å be om at avtalen dokumenteres, f.eks. gjennom tekstmelding eller e-post dersom du bare muntlig har sagt ja på telefon. Er vakten lagt inn i arbeidstidssystemet eller i en vaktbok, vil det være dekkende som dokumentasjon. Har plikt til å betale Arbeidsgiver kan ombestemme seg, men hovedregelen er at når dere har blitt enige om at du skal jobbe en eller flere vakter, så er det bindende for både deg og din arbeidsgiver. Din leder kan altså si at du ikke trenger å komme, men vil likevel ha plikt til å betale deg lønn for den avtalte vakten. Godta ikke forbehold Det kan forekomme at arbeidsgiver vil avtale vakter med forbehold for å unngå at arbeidsgiver må utbetale dersom vakten må avlyses. Deltas syn er at generelle forbehold gir dårligere rettigheter enn arbeidsmiljøloven og dermed ikke skal brukes. Vår anbefaling er derfor at du som arbeidstaker ikke bør akseptere dette. Det kan være forståelig at arbeidsgiver i helt spesielle situasjoner tar konkrete forbehold. Vårt råd er at du kontakter tillitsvalgt dersom du opplever at det blir stilt forbehold for avtalt arbeid, slik at du kan få råd og veiledning for hva du bør gjøre i slike situasjoner. 36 Helsefagarbeideren 3-2022 Hvilke rettigheter har du når arbeidsgiver «avbestiller», forskyver eller endrer på avtalte vakter? Uansett om du er tilkallingsvikar, hel- eller deltidsansatt, gjelder den samme hovedregelen for avtalte vakter. Den er bindende for begge parter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy