Helsefagarbeideren 3 - 2022

IRMELIN STØDLE STILLING SPESIALRÅDGIVER ARBEIDSSTED DELTAS ARBEIDSLIVSAVDELING Irmelin Stødle er spesialrådgiver i Deltas arbeidslivsavdeling og jobber med forhandlinger og forvaltning av ulike tariffavtaler, samt rådgivning i arbeidslivsrelaterte spørsmål. Arbeidstid er et av hennes hoved- områder. TURNUS som regel mange ønsker og hensyn som skal tas. I en årsturnus planlegges arbeidet i ferie og høytider på forhånd. De ansatte vet akkurat når de skal jobbe og når de har fri. Det å faktisk vite at du i år skal jobbe i julen kan være lettere å forholde seg til når du vet det på forhånd, og får planlagt i god tid. Det kan også være slik at en kan få helt fri i noen høytidsperioder, fordi man jobber mer i andre. Når all bemanning for hele året blir lagt på forhånd, frigjør dette ressurser for både ledere og tillitsvalgte som normalt ville ha brukt tid på å bli enig om en eller flere ferie- og høytidsturnuser i løpet av året. Men er det bare fordeler? Årsturnus er selvsagt ikke bare rosenrødt og positivt, det finnes også utfordringer. Men Deltas erfaring er at disse langt på vei kan motvirkes med gode prosesser. For eksempel vet vi at det kan være utfordrende å planlegge alle variasjoner som kan oppstå. En god og realistisk oversikt over arbeidstopper og roligere perioder er helt avgjørende for at årsturnus skal fungere. Derfor er det viktig at man før oppstart av en årsturnus har en grundig gjennomgang av hvilke aktiviteter som må, og skal gjennomføres på arbeidsplassen. Både hvert døgn, hver uke og måned gjennom året. I tillegg må ansattes behov og ønsker for arbeid og fritid kartlegges, slik at de kan tas hensyn til. Gode prosesser hvor ansatte involveres i dette arbeidet er viktig slik at man får til et godt samarbeid og finner de beste løsningene for både ansatte og arbeidsplassen. Å starte opp med årsturnus kan oppleves utfordrende for ansatte. Det er vanskelig å planlegge ferie, fritid og høytider et helt år i for- veien. I tillegg vil man ikke på forhånd kunne vite hvordan for eksempel intensive arbeidsperioder oppleves. Her er det viktig med godt samarbeid og delaktighet fra de ansattes side. Innføring av årsturnus innebærer at man må trolig tenke litt nytt, og det vil sannsynligvis kreve evne til omstilling både fra både ansatte, ledere og tillitsvalgte. Oppsummering Deltas erfaring er at det kan ta litt tid å få årsturnus til å fungere. Det er gjerne det første året som er mest utfordrende. De som lykkes, trekker frem økt heltid og større stillinger, samt den positive effekten av at ansatte får påvirke egen arbeidstid som det beste med årsturnus.  Helsefagarbeideren 3-2022 41 Foto: stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy