Helsefagarbeideren 3 - 2022

Svein Olav Tøndel har pådratt seg en god del ledererfaring. Det vil si, han har erfart hvordan det er å være medarbeider under mange typer ledere. Kanskje 20 totalt, i ulike boliger for personer med utviklingshemming, i flere kommuner på Østlandet og i Trøndelag. Det har gitt ham et godt sammenligningsgrunnlag. - Noen er bedre enn andre, for å si det sånn. De er på plussiden istedenfor å være på minussiden, forteller Tøndel. Over mange år har han hatt flere ansettelser samtidig. Så han har kunnet sammenligne hvordan arbeidsmotivasjonen påvirkes av lederen. - Noen gjør at du orker å gjøre mer, mens med andre orker du bare å gjøre akkurat det du skal gjøre. Du gjør ikke noe mer, for du får ikke noe tilbake. De lederne som er på plussiden, klarer å få sine medarbeidere til å yte ekstra, mens de som er på minussiden, påvirker innsatsen negativt. Du føler nesten at du blir litt motarbeidet. Så hva kjennetegner den gode lederen? Noe Svein Olav Tøndel særlig har bitt seg merke i, er hva en god leder ikke trenger å være. For å være på plussiden som leder, trenger du ikke å være faglig sterk. Å lede en personalgruppe krever andre kvalifikasjoner, som evnen til å delegere, til å lytte til hva folk sier, og samtidig klare å ta valget og være passe streng når det trengs. En god leder klarer å skape tillit så man kan stole på at det som blir lovet, blir holdt. De to beste lederne han har hatt, var utdannet henholdsvis hjelpepleier og sosionom. Må klare å skille lederansvar og fagansvar I dag ledes de fleste boliger av vernepleiere, og selv om Tøndel har erfart mye godt lederskap fra det holdet, så skulle han ønske at det var lederegenskaper som ble etterlyst når det ansettes ledere i boliger, ikke en profesjonsutdanning. Alle boliger har en fagansvarlig, og den stillingen er det naturlig at en vernepleier har. En usikker leder kan ha problemer med å delegere fagansvaret. Det er noe Tøndel ofte har opplevd. - Men du trenger ikke å være best på faget for å lede personalet, påpeker han. Tvert i mot kan det at lederen oppfatter seg selv mer som en fagperson enn som en leder, gå utover kvaliteten på ledelsen og evnen til å delegere. Tøndel etterlyser sterkere fokus på lederskap, slik at den som framviser de beste egenskapene til å lede, blir sett og satset på. Det gjelder ikke bare i boliger, men generelt innenfor helse. Problemet når det bare satses på ledere blant en profesjon, er at det blir færre personer å velge mellom. - Mener du at flere helsefagarbeidere burde bli ledere? - Ja, eller uavhengig av yrke, så må det satses mer på å utdanne gode ledere.  Det må satses mer på å utdanne gode ledere Kommunene må ansette ledere ut ifra hvem som egner seg best til å lede en personalgruppe. En god leder trenger ikke å være så veldig faglig. PÅ HJERTET med Svein Olav Tøndel 42 Helsefagarbeideren 3-2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy