Helsefagarbeideren 3 - 2022

Jeg forstår godt at sommer med ferieavvikling på arbeidsplasser kan være en utfordring, men selv om det er travelt, du er vikar og ikke så godt kjent, er det lov med et lite nikk eller smil til pårørende. Pårørende er en ressurs og ikke en byrde. Er pårørende trygg og føler seg sett, har pasienten det også bedre. Spesialhelsefagarbeider! Jeg smaker litt på tittelen Det finnes spesialrådgivere, spesialsykepleiere, spesialkonsulenter, men spesialhelsefagarbeidere finnes ikke! Vi ønsker at de som har tatt fagskole innenfor vårt felt med minimum 60 studiepoeng, skal kunne kalle seg spesialhelsefagarbeider. Vi sendte innspill til tariffoppgjøret 2022, med ønske om å legge inn spesialhelsefagarbeider i KS tariffavtale, der fikk vi ikke gehør. Vi har sendt det til faglig råd for Helse og Oppvekst, der har vi heller ikke fått gehør. Det er riktignok enighet rundt deres bord om at tiden er moden for dette, men der stoppet det. Det er ikke vilje nok til å ta tak, først som sist! Neste steg er utdanningsmyndighetene. Vi gir oss ikke, tittelen skal vi ha med. Og dertil lønn, p.t. minimum 20 000 pr. år. Menn i helse, et fantastisk tilbud, men … Menn i helse er et prosjekt for menn mellom 25- og 55 år, som mottar ytelse fra NAV. Et fantastisk tilbud, både for den det gjelder, men også til helsevesenet som sårt trenger flere menn i pleien. «Helserekruttene» er i utgangspunktet fornøyd med tilbudet, men det er også noen utfordringer, sånn som mangel på stabile veiledere. Og ikke minst, et tilbud om 100 % stilling etter endt utdanning. Dette må gjøres noe med for at helserekruttene skal bli ved sin lest. Menneskene er der. Ansett flere i hele stillinger Vi vet at det blir gjort et grundig og godt stykke arbeid med deltidsdilemmaet i Kommune-Norge, men blir det gjort nok, og hva blir gjort? Noen kommuner sier at flere helgetimer eller annenhver helg, er eneste løsningen. Noen kommuner sier langvakter kan løse floken, og andre igjen ser på en kombinasjon av dette. Helsefagarbeiderforbundet mener at bemanningen generelt er for lav, både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Om stillingsstørrelsen øker, er det flere folk å spille på. Vi vet at pasientene har blitt sykere. I det en pasient trenger mer stell, pleie og behandling, tar det lenger tid med hver enkel enn det gjør ved enkle basale behov. Det er her deltidsansatte kommer inn. Ansett flere i hele stillinger, menneskene er der, og øk bemanningen. Vær nøye med oppgavedelingen mellom helsefagarbeideren og sykepleieren – her er gevinsten stor. Oppfordringen til ledere der ute: vit hvilken kunnskap som er i «flokken din», og fordel oppgavene. La sykepleiere få gjøre sykepleieroppgaver, og helsefagarbeidere gjøre helsefagarbeideroppgaver. Er det noen med fagskole, slipp dem til med det de har lært! Leder av Helsefagarbeidere i Delta Jette Dyrnes Er pårørende trygg og føler seg sett, har pasienten det også bedre En sommer er over og travelheten innhenter oss igjen. Selv har jeg vært pårørende i sommer, med noe blandede opplevelser. Ha en fin høst ! Helsefagarbeideren 3-2022 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy