Helsefagarbeideren 3 - 2023

26 Helsefagarbeideren 3-2023 Høyt arbeidspress kan gå utover helsa, men det er mulig å forebygge de negative effektene gjennom å forbedre arbeidsmiljøet. Dette har Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI sett nærmere på. Først kartla de arbeidsmiljøet på ulike plasser i hjemmetjenesten, og siden undersøkte de hvor mange som ble sykemeldt opptil to år etterpå. - Vi ønsker å bidra med kunnskap om hvilke faktorer det er viktigst å fokusere på i det forebyggende arbeidet med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten, sier Rigmor Knutsen, som er stipendiat i gruppe for Arbeidspsykologi og -fysiologi i STAMI. Alle kommunene i Norge hvor hjemmetjenesten har mer enn tjue og mindre enn hundre ansatte har fått tilbud om å være med. Totalt har i underkant av to tusen ansatte besvart undersøkelsen. Den viser at halvparten av sykefraværet i hjemmetjenesten er arbeidsrelatert. Det er mye høyere enn gjennomsnittet, der en av tre blir syke av jobben. De vanligste lidelsene er muskel- og skjelettlidelser og vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon, men her skiller ikke hjemmetjenesten seg ut fra andre. Så for å forstå hvorfor sykefraværet er så høyt, må man se på hva som skaper den arbeidsrelaterte sykdommen. Det kalles for arbeidsmiljøfaktorer. Emosjonell dissonans Hvilke arbeidsmiljøfaktorer som dominerer, vil variere mellom yrkene. I hjemmetjenesten, som i resten av helse- og sosialsektoren, skaper det å oppleve emosjonell dissonans økt risiko for sykefravær. Emosjonell dissonans vil si at de følelsene man uttrykker ikke samstemmer med hva man virkelig føler. - Man vet at det er krevende, sier Knutsen - Du må være medmenneskelig og være til stede. Det har ikke noe å si hvordan du selv føler det. Jobben din er å stille opp for andre som har det vanskelig. Hva er det med jobben i hjemmetjenesten som gjør folk syke? Sykefraværet i hjemmetjenesten er på 7,7 prosent. Det er nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet, og det største innenfor helse- og omsorgssektoren. TEKST: ANN BEATE GRASDALEN Stipendiat Rigmor Knutsen ved STAMI understreker hvor viktige lederne kan være for sykefraværet på arbeidsplassen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy