Helsefagarbeideren 3 - 2023

40 Helsefagarbeideren 3-2023 Jeg er deltidsansatt og har jobbet utover avtalt arbeidstid, hva har jeg krav på? Hvis du er fast ansatt i deltidsstilling og har jevnlig jobbet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene, har du rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Dette gjelder med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Du kan levere skriftlig krav til arbeidsgiver om fast stilling tilsvarende det du faktisk har arbeidet. Tolvmånedersperioden skal beregnes bakover i tid fra den dato du fremmer ditt krav om større stilling. Du kan be tillitsvalgte om hjelp til å se over og sende krav til arbeidsgiver. Har jeg fortrinnsrett som deltidsansatt når arbeidsgiver lyser ut ny stilling? Hvis du er fast ansatt i deltidsstilling og det blir en ledig stilling hos din arbeidsgiver, har du fortrinnsrett til å få utvidet din stilling før arbeidsgiver ansetter noen andre. Dette gjelder også for deler av en ledig stilling. For å kunne bruke fortrinnsretten må du være kvalifisert for stillingen, og utøvelsen av fortrinnsretten må ikke innebære vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Videre må stillingen det kreves fortrinns- rett til, inneholde om lag de samme arbeidsoppgavene som du har i din nåværende stilling. Hva som utgjør en vesentlig ulempe for virksomheten, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Gjelder det også vikarer? Du må være fast ansatt for å kunne bruke fortrinnsretten som er nevnt over. Dette gjelder uavhengig av hvor stor stillingsprosent du har fra før. Fortrinnsretten gjelder ikke for deg som er midlertidig ansatt. Har du derimot vært sammenhengende midlertidig ansatt i til sammen tre år, kan det være du har krav på å regnes som fast ansatt. Du kan spørre din tillitsvalgt om dette gjelder deg og få hjelp til å legge inn krav om fast ansettelse. Ting Thorsen Delta Direkte Har du noe du lurer på, ta kontakt Telefon: 02125 (mandag-fredag 8-20) E-post: direkte@delta.no Tre spørsmål og svar om rettigheter til deltidsansatte: www.optima-ph.no Optima Produkter AS 5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10 Vask/hudpleie som førebygger hudplager, styrker syrekappa og bevarer den gode bakteriefloraen. Optima pH4 -unik kombinasjon av eddik, alginat og mjukgjerande ingrediensar • dagleg vask • dagleg pleie • sårbehandling Utan parfyme. Låg pH. Bladet Helsefagarbeideren ønsker flere leserinnlegg fra medlemmer. Kommer ditt på trykk, blir det honorert med 2 000 kroner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy