Helsefagarbeideren 4 - 2018

Rosene blomstrer rikelig i slutten av oktober utenfor det gule trehuset på Grünerløkka der den nyopprettede Erfaringsskolen holder til i Oslo. Her utdannes erfarings­ konsulenter som vet hvordan det kjennes å være bruker og pasient, en som trenger hjelp fra kommunens tjenestetilbud innen rus og psykisk helse. Studentene har nettopp vært igjennom to og en halv uke med praksis ute i tjenestene som spenner fra lavterskeltilbud for ungdom og voksne, oppsøkende miljøtjenester og hjelp gjennom NAV-mølla. En av de første erfaringskonsulentene ble ansatt ved Sørlandet sykehus i 2006. Det antas at mellom 250 og 300 er i jobb på landsbasis, og både bykommuner og landkommuner ansetter erfaringskonsu­ lenter, ifølge Eva Marit Svendsen som er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. - Det er et økende fenomen, da kommun- ene har fått stimuleringsmidler til å ansette mennesker med brukererfaring innen kommunal rusomsorg for å styrke brukermedvirkningen, forklarer hun. Tidligere var det lignende støtteordning innen psykisk helse. - De aller fleste ansettelser nå er på pro- sjektmidler. Det er grunn til å frykte at flere stillinger vil falle bort når støtten forsvinner. Ikke likemannsarbeid Frivillige organisasjoner har lang tradisjon for å drive likemannsarbeid der man hjelper andre som er i samme situasjon som en selv, men det fungerer på andre premisser. En erfaringskonsulent blir ansatt i lønnet arbeid innenfor tjenestene. - De er ansatte for å sikre at bruker­ perspektivet blir ivaretatt på systemnivå, og for å skape håp og gjenkjennelse hos den enkelte bruker. Det er ikke en erstatning for likemannsarbeidet som oftest er frivillig arbeid i spesialisthelsetjenesten i regi av brukerorganisasjonene. Men rollene kan overlappe hverandre på individnivå, for­ klarer Svendsen. Utstrakt bruk av erfaringskonsulenter er nytt i Oslo, selv om rusomsorgen har benyttet dem i noen år allerede. Tre av fire studenter vi snakket med, var utplassert i tjenester der det ikke har arbeidet slike tidligere. Erfaringskompetanse HULL I CV-EN KAN BLI GULL VERDT Brukerperspektivet blir stadig viktigere for å utforme velfungerende helsetjenester. Nå ansetter kommunene erfaringskonsulenter. Tekst: Ann Beate Grasdalen Foto: Anne C. Eriksen Helsefagarbeideren 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy