Helsefagarbeideren 4 - 2018

20 Helsefagarbeideren I de siste årene har overdiagnostikk og overbehandling blitt stadig mer aktuelt. Kampanjen «Gjør kloke valg» gir ingen ferdige løsninger, men er en invitasjon til flere samtaler rundt medisinsk diagnostikk og behandling. Legeforeningen vil oppfordre pasienter til å stille spørsmål. Slik kan pasient og behandler sammen reflektere rundt hvorvidt en utredning eller behandling er et riktig tiltak, eller ikke. - Overdiagnostikk handler om å lage pasienter av friske folk, og at vi gir syke for mye behandling, noe som i beste fall er virkningsløst og i verste fall kan skade, forklarer Hege Ihle-Hansen som er talsperson for kampanjen. På samfunnsnivå er det også et mål å redusere overdiagnostikk og behandling for å frigjøre ressurser. De kan bedre benyttes på områder der det i dag gis for lite behandling. Kjent blant 9 av 10 leger I en spørreundersøkelse gjennomført blant Legeforeningens medlemmer, forteller over 90 prosent av legene at de har vært vitne til overbehandling. Det finnes ingen norske tall på omfanget, men tall fra Canada og USA antyder at rundt tretti prosent av alle tester, prosedyrer og behandlinger er unødvendige. Det er svært usikkert om tal­ lene er like høye i Norge, men problemet er uansett utbredt. Mest mulig er ikke best mulig For tiden reiser Legeforeningen og Ihle- Hansen rundt og forteller om kampanjen til leger, annet helsepersonell og befolkningen generelt. Hun opplever mye positiv respons fra kolleger. - Endelig, sier mange som har observert fenomenet, men ikke visst hvordan man skal snakke om det. Særlig yngre kolleger er redde for å trå feil, redde for å overse sykdom. Derfor startet vi denne kampanjen i Legeforeningen, i egne fagmedisinske miljøer, for å bevisstgjøre oss på hva som er årsaken til at vi er drivere av overdiagnostikk. Overforbruk av medisin henger sammen med hvordan vi som samfunn betrakter sykdom og behandling. Flere tilstander omfattes nå av sykdomsbegrepet enn før, blant annet livskriser, noe som gjør at terskelen for å skrive ut medikamenter blir lavere. En vanlig holdning er dessuten at mest mulig behandling er til det beste for pasienten. Dermed er det generelt sett enklere for en lege å iverksette en utredning og behandling enn å diskutere nytteverdien av den. Mange leger kvier seg dessuten for å stoppe behandlinger. - Vi er redd for å gjøre feil og for å overse noe. Vi gjør ting for sikkerhets skyld. Vi vil teste på alt. Alt skal utelukkes, all sykdom kan snus, behandles, stoppes. Det er nærmest blitt en del av våre holdninger og forventninger. Hege Ihle-Hansen er klar på at overbe­ handling er et fenomen som drives fram av GJØR KLOKE V ALG - Her er fire spørsmål lege vil at du stiller om behandling Lege og pasient trenger å snakke mer åpent sammen om diagnostikk og behandling for å forhindre overforbruk. Mest mulig behandling er ikke det beste, verken for den enkelte eller for samfunnet. Tekst: Ann Beate Grasdalen ✓ Hvorfor må jeg ta denne testen/behandlingen? ✓ Hva er risiko og bivirkninger? ✓ Hva skjer om jeg ikke gjør noe? ✓ Finnes det alternativ?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy