Helsefagarbeideren 4 - 2018

4 Helsefagarbeideren & KOR T GODT DAGSENTER KAN BLI EN PLIKT Om Regjeringen får det som den vil, så vil dagaktiviteter for hjemme­ boende personer med demens bli en pliktoppgave for kommunene fra 2020. Forbedret gripestyrke blant eldre Gripestyrke er et objektivt mål på styrke og aldring. Forskning viser at dagens 80-åringer er like sterke i klypa som 75-åringer var for en generasjon siden. Det viser en undersøkelse blant 5 500 eldre menn og kvinner som er gjort i samarbeid med forskere fra Universitetet i Tromsø, Oslo Met og University College London. Kilde: NTB Nå kan pårørende levere mat til sykehjem Sykehjem kan nå ta i bruk lokale råvarer fra privatpersoner, slik som selvplukkede bær, egendyrkede grønn­ saker og fiskefangst, uten å melde fra til Mattilsynet på forhånd. Det bidrar til å gi et bredere mattilbud til eldre, ifølge Regjeringen. Pårørende som ønsker å levere mat til institusjoner har en plikt til å sørge for at råvarene er trygge å spise. Institusjons- kjøkkenet har ansvaret for at maten de serverer er trygg. I tillegg har de en plikt til å gjøre en risikovurdering ved mottak av råvarer. Institusjoner kan velge å ikke ta imot råvarer dersom de vurderer at maten ikke er trygg nok. Forskrift for å ta fagbrev på jobb er klar Før sommeren ble det vedtatt en ordning som gjør det enklere å ta fagbrev på jobb. Nå er forskriften på plass, noe som betyr at fylkene kan igangsette ordningen. Fram til nå har kravet vært at man enten må ha fullført læretiden som lærling eller ha minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven. Med den nye ord­ ningen kreves det kun et års heltidspraksis i faget før man kan søke om å inngå kontrakt om fagbrev på jobb. Kandidaten får opplæring og veiledning i praksisperioden, og varigheten vil avhenge av det enkelte fag og kandidatens realkompetanse, i følge Kunnskapsdepartementet. Nullvisjon for fallulykker Tallenes tale over hoftebrudd er klar. Helse- og omsorgsdepartementet vil ha nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet. • 9 000 hoftebrudd årlig i Norge. De fleste skjer i hjemmet • 1 av 4 ender på sykehjem • 1 av 4 dør innen et år • 3 av 4 kommer aldri tilbake til funksjonsnivået før skaden Av viktige tiltak for å følge opp nullvisjonen er fysisk aktivitet med styrke og balanse, trygge boliger og gjennomgang av legemidler. Fra nyttår blir skadestatistikk å finne på nettet for alle kommuner, slik at man kan følge med på utviklingen lokalt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy