Helsefagarbeideren 4 - 2019

18 Helsefagarbeideren - Min rolle er å implementere velferds­ teknologi i helse og omsorg. Er det behov for opplæring i medisindispenser på en avdeling i hjemmetjenesten, eller Gps- teknologi på en langtidsinstitusjon, så bistår jeg. Jobben går blant annet ut på å sette bruken av teknologien i system. Det krever nær kjennskap til brukerne og tjenestene. For det er viktig at rutinene som lages er tjenestenære, og ikke er funnet opp bak et skrivebord. Som for eksempel hvem som bør få tilbud om medisindispensere. Lager bruker-case I systematiseringen tar man utgangspunkt i brukerbehovene, for eksempel en som har begynt å glemme å ta medisiner. Istedenfor at hjemmetjenesten skal inn oftere enn en gang i døgnet, så kan medisindispenser tas i bruk. Et annet brukerbehov kan være en som ofte ønsker å reise ned til byen tidlig om morgenen, men hjemmetjenesten rekker ikke å komme med medisiner før klokken elleve. Da gir en medisindispenser mer frihet. Eller en med parkinson som trenger å ta medisiner innenfor et kort tidsrom. Da er medisindispenseren viktig for behand- lingen. Slike bruker-case gjør det enklere å identifisere hvem teknologien passer for. En av oppgavene er å lære opp de ansatte i tjenestene i å identifisere brukerbehovene. I tillegg trengs inngående kjennskap til hvordan, for eksempel en medisindispenser fungerer, som at en alarm går av dersom medisinen ikke tas til riktig tid. - De som jobber ute er gode på å opp- dage brukerbehovene, og ser veldig fort at noe kan være aktuelt for den og den brukeren, erfarer Bjørn-Andreas. Når potensielle brukere er identifisert, så går de i gang med en kartlegging. Bjørn- Andreas er med pleierne ut de første gang­ ene, så de blir kjent med metodikken. JOBBER PÅ FULLTID MED VELFERDSTEKNOLOGI Bjørn-Andreas Finseth er egentlig ikke teknologiinteressert. Som helsefagarbeidere flest, ønsker han først og fremst å jobbe med mennesker, ikke duppedingser. Interessen for teknologien oppstod først da han så hvordan den kan hjelpe folk. I dag jobber han som implementeringsansvarlig for velferdsteknologi i Nedre Eiker kommune. Tekst: Ann Beate Grasdalen Å ha bakgrunn som helsefag­ arbeider er en stor fordel i jobben som implementeringsansvarlig. Man kjenner brukerne, og man kjenner tjenestene. Det gjør det enklere å forstå behovene, lære opp pleiere, og holde foredrag for framtidige brukere i pensjonistlag. Mye av arbeidet handler om å skape endringer i folks bevissthet, slik at velferdsteknologi blir en del av den ordinære tjenesten. Bjørn-Andreas Finseth ble helsefagarbeider fordi han liker å jobbe med folk. Å se hvordan velferdsteknologi kan hjelpe brukerne til å oppnå trygghet, selvstendighet og mestring er motiverende i jobben som implementer­ ingsansvarlig.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy