Helsefagarbeideren 4 - 2019

30 Helsefagarbeideren Ansatte i offentlig sektor har gode pensjons- ordninger. Men i løpet av det siste tiåret er det skjedd endringer for å ta høyde for at vi lever lenger. Folk flest må jobbe noe mer for at det skal bli godt og trygt økonomisk i alderdommen. Hvilke endringer er på gang? De nye pensjonssystemene gir deg bedre uttelling enn før for å stå mange år i arbeid. Du får noe mindre om du er mange år i deltid, eller ute av arbeidslivet. Det gjelder selv om det ikke var et frivillig valg du tok, for eksempel om du blir ufør. Alderspensjon fra folketrygden er som den har vært en stund. Gjennom pensjonsrefor- men fra 2011 ble det innført leveralders- justering. Den gjør at du får mindre utbetalt per år etter hvert som du (statistisk sett) forventes å leve lenger. Til gjengjeld får du mer igjen for å jobbe flere år. Tilsvarende revolusjon er nå i gang når det gjelder pensjon fra arbeidsgiver i offentlig sektor. Her har også levealdersjusteringen vært på plass lenge. Dermed ble det mindre jo lenger man levde. Men uansett hvor lenge man jobbet i gammel offentlig ordning, fikk man bare uttelling for 30 år. Ny påslagsordning Fra 1. januar 2020 begynner imidlertid alle med offentlig tjenestepensjon og som er født i 1963 eller senere å tjene opp pensjon i en ny påslagsordning. Den kan sammenlignes mer med en sparekonto der det spares penger i alle år du jobber. Den nye ordningen gir deg alltid mer for å jobbe mer. Det betyr på den annen side at det rammer deg om du ikke jobber et år, eller jobber mye deltid. Du kan ikke nulle ut år med dårlig opptjening hvis du bare til sammen har 30 år med god opptjening, slik gammel ordning la opp til. Det du har tjent opp i «gammel» ordning frem til 31. desember 2019 beregnes etter samme prinsipper som tidligere. Så skal det legges sammen med det du tjener opp i den «nye» ordningen. Altså for de som er født 1963 og senere. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning, med de fordeler og ulemper det innebærer. Innskuddspensjon i privat sektor For ansatte i privat sektor er det mange som har innskuddspensjon. Her setter arbeidsgiver som regel av mellom 2 og 7 prosent av lønna. Utbetaling av innskudds- pensjon skjer vanligvis over ti år. Etter dette opphører disse utbetalingene. Nytt for ansatte med innskuddspensjon, er et forslag om at hver enkelt skal få samle all opptjent innskuddspensjon på sin egen pensjonskonto. Det er nyttig for de som har innskuddspensjon fra flere arbeidsgivere. Kost- nadene til forvaltning går ned, og det blir mer igjen til pensjon til deg. Det vil ta et år eller to til før systemet og reglene er på plass. Pensjon fra første krone Når pensjonssystemet ikke lenger repa­ rerer for noen «dårlige» år blir det desto viktigere at all opptjening teller. I dag får ikke alle pensjon fra første krone. Det kan for eksempel gjelde midlertidig ansatte eller vikarer eller de som jobber under FORKLARER PENSJON Pensjon kan være vanskelig. De fleste tenker heller på noe hyggeligere. Vi er vant til at «det ordner seg», at myndighetene og Delta passer på at vi får det vi trenger når vi er gamle. Det er likevel en del du bør vite, som at det lønner seg mer enn før å stå mange år i arbeid. Tekst: Jan Pieter Groenhof VISSTE DU AT… pensjonssystemet er bygd opp av tre nivåer: Alderspensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver og egen pensjonssparing. HUSK! Du kommer langt i sikringen av alderdommen om du har nedbetalt boliglånet. Jan Pieter Groenhof er leder for Arbeidslivsavdelingen i Delta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy